POZIV NA RADNU AKCIJU PRIKUPLJANJA OTPADA SA DIVLJIH DEPONIJA: ”ZA LJEPŠU I ČIŠĆU OPĆINU LIPOVLJANI”

Općina Lipovljani u suradnji sa Hrvatskim šumama, Šumarijom Lipovljani organizira radnu akciju prikupljanja otpada sa divljih odlagališta. Cilj akcije je prikupiti otpad na kritičnim mjestima uz šume i prometnice te apelirati na svijest mještana o brizi za okoliš. Akcija treba podsjetiti svakog pojedinca na odgovornost koju ima kako bi očuvao i poboljšao stanje okoliša u kojem živi, a samim time i cjelokupnu kvalitetu života.

U akciji će sudjelovati članovi svih mjesnih odbora Općine Lipovljani, djelatnici Hrvatskih šuma, šumarije Lipovljani, Lovačko društvo Lipovljani, djelatnici „Lipkom servisi“ d.o.o., sveukupno 30-ak volontera koji su svjesni problema i štete koju stvaraju divlja odlagališta otpada.

Ovim putem pozivaju se djeca, roditelji, udruge i svi ostali mještani Općine Lipovljani koji se žele priključiti, neka dođu u četvrtak u 10.00 sati kod Čertaka (lovačka kuća, poslije pruge prema Piljenicama, lijevo) i uz ugodno druženje postanu sudionici akcije „ZA LJEPŠU I ČIŠĆU OPĆINU LIPOVLJANI“.

 

OBRAZLOŽENJE

U srijedu, 12.03.2014. godine, u općinskoj vjećnici održan je sastanak na kojemu su prisustvovali zamjenik načelnika Općine Lipovljani Tomislav Lukšić, direktor poduzeća „Lipkom servisi“ d.o.o Miroslav Pavičić, predstavnici mjesnih odbora Lipovljani (Željko Pujić), Krivaj (Ivan Magdić), Kraljeva Velika (Zvonko Andrilović), Piljenice (Boris Tremski), predsjednik LD Lipovljani (Damir Kojnok) i komunalni redar Općine Lipovljani Nikola Horvat.

sastanak1

Tema sastanka bila je čišćenje divljih odlagališta otpada na području Općine Lipovljani.

Uz suglasnost svih prisutnih, na sastanku je dogovoreno da se u četvrtak, 27.03.2014. održi akcija „Za ljepšu i čišću Općinu Lipovljani“ kako bi se od zagađenih i onečišćenih lokacija stvorio ugodan i koristan okoliš oko šuma i prometnica, kojima se mještani Općine Lipovljani svakodnevno kreću. Radna akcija počinje u 10.00 sati, a skupljanje je kod lovačke kuće, odnosno Čertaka (prema Piljenicama, poslije pruge lijevo).

RASPORED ČIŠĆENJA:

  • Od 9.30 – 10.00 sati okupljanje kod Čertaka
  • U 10.00 sati čišćenje otpada uz željezničku prugu Lip. – B. Jaruga i oko Čertaka
  • U 13.00 sati pauza i ručak kod Čertaka (grah i osvježavajuće piće)
  • Od 14.00 čišćenje otpada uz cestu prema Piljenicama i „Tenine staze“ u Piljenicama

tekst akcija otpada – poziv zadnja verzija

unnamed