POTPISANA DVA UGOVORA S FONDOM ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST KOJIMA SE SUFINANCIRAJU PROJEKTI OPĆINE LIPOVLJANI

Zaštita okoliša i očuvanje lijepe i zdrave prirode u punoj njezinoj raznolikosti, za sadašnje, ali i buduće generacije, na čitavom području općine Lipovljani, jedan je od planskih ciljeva čelništva općine Lipovljani. Kako bi se što bolje štitio okoliš, a otpad zbrinjavao neškodljivo i pretvarao se u korisnu sirovinu, općina Lipovljani priprema i provodi nekoliko projekata u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost RH, koji će sufinancirati te projekte.

Tako je potpisan ugovor  Općine Lipovljani i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitosti RH o sufinanciranju troškova projekta izrade dokumenata o zaštiti okoliša i načinima provedbe zaštite pod nazivom ‘Lokalni akcijski plan zaštite okoliša’. Izradu dokumenta općinskog plana zaštite okoliša, s provedbom svih akcija i zbrinjavanjem otpada, raditi će stručno poduzeće. Ukupni troškovi projekta izrade dokumenata s planom zaštite iznose 45.000 kuna, a Fond za zaštitu okoliša RH sufinancira projekt s 40%, odnosno s 18.000 kuna. Izrada dokumenata, odnosno realizacija projekta, bit će završena do kraja 2015. godine.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost RH sufinancirat će i troškove projekta ‘Zeleni Lipovljani’, koji bi se u većini trebao realizirati ove jeseni, odnosno do kraja ove godine. Projekt ‘zeleni Lipovljani’ obuhvaća tiskanje informativnih brošura, plakata, platnenih vrećica, nadogradnje službene internetske stranice i edukativne radionice o uspostavi cjelokupnog i održivog sustava gospodarenja otpadom na području općine Lipovljani. Ukupni troškovi projekta ‘Zeleni Lipovljani’ stajat će 33.111 kuna, a Fond za zaštitu okoliša RH  sufinancirat će 40%, odnosno 13.200 kuna. Na projektu ‘Zeleni Lipovljani’ zajedno rade, uz općinu Lipovljani, još i komunalno poduzeće ‘Lipkom servisi’, te Osnovna škola Josipa Kozarca i Dječji vrtić.

Za provedbu izrade planske dokumentacije i provedbu kampanje o uspostavi održivog sustava gospodarenja otpadom, tako će općina Lipovljani, do kraja 2015.godine, ukupno izdvojiti nešto više od 78.000 kuna, a Fond će od toga sufinancirati nešto više od 31.000 kuna. Znatno će to doprinijeti zaštiti okoliša i edukaciji stanovnika općine Lipovljani o tome, no to je tek manji dio u odnosu na investiciju od gotovo 2 milijuna kuna, koliko će se ove jeseni uložiti za izgradnju reciklažnog dvorišta pri komunalnom poduzeću ‘Lipkom servisi’. Posao izgradnje reciklažnog dvorišta u Lipovljanima, investitora Općinu Lipovljani stajat će nešto više od 1.800.000 kuna, od čega će Fond za zaštitu okoliša RH sufinancirati s više od 1.400.000 kuna. Ugovore u ime Fonda potpisao je direktor Sven Müller , a u ime Općine Lipovljani Mario Ribar, općinski načelnik.

Damir SMETKO

1-lip-kom i OŠ letak-111