Plesači, svirači i pjevači KUD-a ‘Lipa’ naporno uvježbavaju koreografije za što kvalitetnije nastupe

         Puno rada, vježbanja i truda, svaki tjedan na probama, trebaju uložiti svi članovi KUD-a ‘Lipa’ da bi odlično uvježbali svoj slijedeći nastup. Uči se hrvatski folklor, ali i koreografije slovačkog folklora, jer članovi KUD-a ‘Lipa’ iz Lipovljana, uz hrvatski, nastupaju i sa slovačkim folklorom, u suradnji s Maticom slovačkom Lipovljani. Tako je u protekloj godini bilo 30-tak nastupa, a posebno se ističe rad sa starijom dječjom grupom. Osim toga, članovi KUD-a ‘Lipa’ organiziraju, ili podupiru, manifestacije poput: Dan KUD-a, Susret dječjih folklornih skupina i ‘Lipovljanski susreti’.

         Sve to moglo se čuti u izvješću o radu KUD-a ‘Lipa’ u 2018. godini, koji je podnijela Marica Tisaj, predsjednica ‘Lipe’, na redovnoj godišnjoj Skupštini održanoj u subotu, 9. ožujka u Društvenom domu u Lipovljanima. Skupštinu je vodilo voditeljstvo Marina Jurić, Lorena Matijaš i Marica Tisaj, a zapisničarka je bila Ivan Toth. Podnijeta su izvješća o radu i financijskom poslovanju, a prisutni članovi Skupštine prihvatili su ih jednoglasno. U protekloj godini KUD ‘Lipa’ ostvario je ukupni prihod od 73.778 kuna, od čega od Općine Lipovljani 52.500 kuna. Financijsko izvješće podnijela je članica Martina Jurić.

Za ovu godinu plan rada, nastupa i financijski plan u ukupnom iznosu većem od 72.000 kuna, predloženi su i jednoglasno prihvaćeni. Najavljeni su novi nastupi, učenje nove koreografije, nastupi u Hrvatskoj, ali i gostovanje u inozemstvu.

Na kraju redovne godišnje Skupštine KUD-a ‘Lipa’ gosti su podržali rad društva i zaželjeli još veće uspjehe. Josip Krajči, predsjednik Matice Slovačke Lipovljani, podsjetio je članove na planirane zajedničke nastupe u Lipovljanima, na festivalima u Hrvatskoj i planirano gostovanje, tijekom srpanja, u Slovačku. O zajedničkoj suradnji tijekom godine s ‘Lipom’ govorili su Marijan Kadliček, predsjednik Češke besede općine Lipovljani, Franjo Vlahović, dopredsjednik zbora ‘Lira’ i Melita Lenička, predsjenica Ogranka Matice hrvatske Lipovljani.  Nikola Horvat, načelnik općine Lipovljani zahvalio je svim članovima za stalni rad i mnogobrojne nastupe i najavio dodjelu javnog Priznanja KUD-u ‘Lipi’, ali i ostalim udrugama, za rad i doprinos na promociji općine Lipovljani, uz skorašnji Dan općine.

Nakon završetka redovne godišnje Skupštine KUD-a ‘Lipa’, održana je promocija tiskane monografije o 95 godina rada i djelovanja KUD-a ‘Lipa’. Sve je završilo zajedničkim druženjem pa čak i plesom članova plesne skupine.

Damir SMETKO