PLAN UPISA U DJEČJI VRTIĆ ISKRICA ZA 2017-/2018. G.

Na sjednici Općinskog vijeća Lipovljani održanoj 11.04. 2017. g. prihvaćen je plan upisa djece u DV Iskrica.

Svi zainteresirani roditelji za upis  djece u vrtić mogu ispuniti zahtjeve (ovisno o programu kojeg žele upisati) i donijeti ga u vrtić .Zahtjevi  se nalaze na službenim web stranicama Općine Lipovljani, također roditelji mogu i osobno otići u vrtić i tamo zatražiti zahtjev za upis.

Zahtjevi  za cjelodnevni i poludnevni program u vrtiću  zaprimaju se do 10. 06. 2017. g., a prijave za program predškole do 30.09.2017.g.

Da bi upisi prošli što bolje i sve strane bile informirane donesen je i pravilnik o upisima, kojim se uređuje postupak upisa,  prednosti pri upisu, način organizacije i obveze roditelja ili skrbnika djece.

PRAVILNIK o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga 

ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U DJEČJI VRTIĆ – cjelodnevni 10-satni program 

ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U DJEČJI VRTIĆ – poludnevni 5 satni program – PROGRAM PREDŠKOLE