PLAN UPISA DJECE U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ZA 2015./2016. ŠKOLSKU GODINU

Pregled djece za upis u prvi razred kod školske liječnice obavljat će se od 16.02.-17.04.2015. godine.

Molimo sve roditelje da se osobno dođu naručiti u školsku ambulantu u prostoru Doma zdravlja Novska, Zagrebačka 6, svakim danom od 8:00 do 14:00.

Za sve informacije možete nazvati na telefon 608 – 931.

Intervju djece za upis u prvi razred kod školskog pedagoga obavljat će svaki četvrtak i petak od 5.3.-24.4.2015. godine prema dogovorenim terminima.

Točne termine za intervju kod školskog pedagoga roditelji će dobiti od školske liječnice nakon obavljenog pregleda. Roditelji se mole da se drže dogovorenih termina.


 

Plan upisa u 1 razred OŠ

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji, temeljem članka 17. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) donosi

 

P L A N  U P I S A

djece u prvi razred osnovne škole za 2015./2016. školsku godinu

 

 

 

 

 1. OBVEZNICI UPISA U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

 

U prvi razred obveznog osnovnog obrazovanja upisuju se djeca koja do 1. travnja 2015. godine imaju navršenih šest godina života, odnosno djeca rođena u razdoblju od 1. travnja 2008. do 31. ožujka 2009. godine.

Popis djece, školskih obveznika utvrđuje Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji i dostavlja ga Stručnom povjerenstvu škole do 1. ožujka 2015. godine.

Školski obveznici se upisuju u osnovnu školu prema upisnom području, koje se određuje temeljem prebivališta, odnosno prijavljenog boravišta djeteta (mreža škola).

 

 1. POSTUPAK UTVRĐIVANJA PSIHOFIZIČKOG STANJA DJETETA

 

            Prije upisa u prvi razred osnovne škole potrebno je provesti postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta doraslog za upis u osnovnu školu.

Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta provodi se u osnovnoj školi kojoj dijete pripada prema upisnom području u razdoblju od 31. ožujka do 15. lipnja 2015. godine, a za dijete koje ne može pristupiti utvrđivanju psihofizičkog stanja u predviđenom razdoblju, o čemu je roditelj dužan obavijestiti Stručno povjerenstvo škole do 30. svibnja 2015. godine, postupak se provodi najkasnije do početka nastavne godine.

O rasporedu utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji obavještava roditelja/skrbnika/staratelja ( u daljnjem tekstu: roditelj) putem medija, oglasnih ploča odgojno-obrazovnih i zdravstvenih ustanova te mrežnih stranica Ureda.

Prijevremeni upis u prvi razred svoga djeteta može zatražiti roditelj za dijete koje će do kraja 2015. godine navršiti šest godine života. Zahtjev (Obrazac 6.) se podnosi Uredu državne uprave najkasnije do 31. ožujka 2015. godine. Po uredno podnesenom zahtjevu Ured će uvrstiti dijete na popis djece za osnovnu školu kojoj dijete pripada prema upisnom području.

Za dijete koje je bilo uključeno u predškolski program roditelj osim zahtjeva dostavlja i mišljenje stručnog tima predškolske ustanove o psihofizičkom stanju djeteta.

Prijevremeni upis odobrit će se djetetu na temelju dokumentacije o rezultatima psihološkog testiranja i mišljenja Stručnog povjerenstva škole (Obrazac 4.a).

Odgodu upisa u prvi razred osnovne škole može zatražiti Stručno povjerenstvo škole nakon provedenog postupka utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta. Prijedlog i mišljenje za odgodu upisa dostavlja Uredu na obrascu 4. a.

Djetetu kojem je odgođen upis u prvi razred osnovne škole sljedeće godine bit će uvršteno na popis školskih obveznika radi ponovnog utvrđivanja psihofizičkog stanja.

Privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred ostvaruje dijete kojemu je zdravlje teško oštećeno ili ima višestruke teškoće.

Zahtjev za privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred roditelj podnosi Uredu (Obrazac 6.). Osim zahtjeva roditelj dostavlja i medicinsku dokumentaciju o zdravstvenom i razvojnom stanju djeteta, te nalaz, odnosno mišljenje jedinstvenog tijela vještačenja.

Učenik se može upisati u prvi razred osnovne škole kojoj ne pripada prema upisnom području ako to ne izaziva povećanje broja razrednih odjela u osnovnoj školi u koju se upisuje, ako se upisuje u školu koja izvodi alternativni, međunarodni te program na jeziku i pismu nacionalnih manjina, ako se upisuje u školu kojoj je osnivač druga pravna ili fizička osoba.

Prije podnošenja zahtjeva za upis u drugu školu, dijete mora pregledati Stručno povjerenstvo škole koju je trebalo pohađati na upisnom području utvrđenom na temelju prebivališta, odnosno prijavljenog boravišta.

 

Obrasci zahtjeva mogu se preuzeti sa mrežne stranice Ureda državne uprave: www.udu-smz.hr ili se mogu preuzeti u Uredu državne uprave SMŽ, Službi za društvene djelatnosti i imovinsko-pravne poslove.

 

 1. PRIJAVE I PREGLEDI DJECE

 

Osnovne škole će obaviti predprijave školskih obveznika i na svojim oglasnim pločama i mrežnim stranicama istaknuti popis ulica svojeg upisnog područja i raspored pregleda djece.

PREDPRIJAVE u svim matičnim i područnim razrednim odjelima primat će se u razdoblju od 16. veljače do 28. veljače 2015. godine.     

 

PREDBILJEŽBE ZA LIJEČNIČKE PREGLEDE

 

            Predbilježbe za liječničke preglede vršit će se u Zavodu za javno zdravstvo, Služba za školsku i sveučilišnu medicinu, Sisak, K. Tomislava 1 kod nadležnih liječnika školske medicine kako slijedi:

 

Dr. Tihana Marković utorkom od 12-18 sati za osnovne škole:

 • OSNOVNU ŠKOLU BRAĆA BOBETKO, SISAK
 • OSNOVNU ŠKOLU BRAĆA RIBAR, SISAK I PODRUČNU ŠKOLU ŽABNO
 • OSNOVNU ŠKOLU IVANA KUKULJEVIĆA, SISAK I PODRUČNU ŠKOLU NOVO PRAĆNO
 • OSNOVNU ŠKOLU KOMAREVO
 • OSNOVNU ŠKOLU GALDOVO I PODRUČNE ŠKOLE HRASTELNICA, TIŠINA ERDEDSKA I SETUŠ
 • OSNOVU ŠKOLU DVOR I PODRUČNU ŠKOLU RUJEVAC

 

Dr. Tatjana Poljanac srijedom od 12-18 sati za osnovne škole:

 • OSNOVNU ŠKOLU 22. LIPNJA, SISAK I PODRUČNU ŠKOLU TIŠINA KAPTOLSKA
 • OSNOVNU ŠKOLU VIKTOROVAC, SISAK
 • OSNOVNU ŠKOLU SELA I PODRUČNE ŠKOLE GREDA I ŽAŽINA
 • OSNOVNU ŠKOLU BUDAŠEVO-TOPOLOVAC-GUŠĆE I PODRUČNE ŠKOLE TOPOLOVAC, PRELOŠČICA, GUŠĆE, SVINJIČKO, KRATEČKO I LONJA
 • OSNOVNU ŠKOLU MLADOST, LEKENIK I PODRUČNE ŠKOLE PEŠĆENICA, LETOVANIĆ I FARKAŠIĆ
 • OSNOVNU ŠKOLU BRAĆA RADIĆ, MARTINSKA VES I PODRUČNU ŠKOLU MAHOVO
 • OSNOVNU ŠKOLU SUNJA

 

Dr. Mirjana Zjača Novosel ponedjeljkom od 8-13,30 sati za osnovne škole:

 • OSNOVNU ŠKOLU IVO KOZARČANIN, HRVATSKA DUBICA
 • OSNOVNU ŠKOLU DAVORINA TRSTENJAKA, HRVATSKA KOSTAJNICA I PODRUČNU ŠKOLU GRABOŠTANI
 • OSNOVNA ŠKOLA KATARINA ZRINSKA, MEČENČANI
 • OSNOVNU ŠKOLU STJEPANA KEFELJE, KUTINA I PODRUČNE ŠKOLE REPUŠNICA I MIKLEUŠKA
 • OSNOVNU ŠKOLU VLADIMIRA VIDRIĆA, KUTINA I PODRUČNE ŠKOLE DONJA GRAČENICA I GORNJA GRAČENICA
 • OSNOVU ŠKOLU MATE LOVRAKA, KUTINA I PODRUČNE ŠKOLE KUTINSKA SLATINA I STUPOVAČA
 • OSNOVU ŠKOLU ZVONIMIRA FRANKA, KUTINA I PODRUČNE ŠKOLE GOJILO I ILOVA
 • OSNOVNU ŠKOLU BANOVA JARUGA I PODRUČNE ŠKOLE JAMARICE, JANJA LIPA, MEĐURIĆ I ZBJEGOVAČA
 • OSNOVNU ŠKOLU POPOVAČA I PODRUČNE ŠKOLE POTOK, STRUŽEC, OSEKOVO, VOLODER I GORNJA JELENSKA
 • OSNOVNU ŠKOLU LUDINA I PODRUČNE ŠKOLE GRABRIČINA, GORNJA VLAHINIČKA, KATOLIČKO SELIŠTE I OKOLI
 • OSNOVNU ŠKOLU NOVSKA I PODRUČNE ŠKOLE BRESTAČA, BROČICE I STARI GRABOVAC
 • OSNOVNU ŠKOLU RAJIĆ
 • OSNOVNU ŠKOLU JOSIPA KOZARCA, LIPOVLJANI I PODRUČNE ŠKOLE KOZARICE, KRALJEVA VELIKA, NOVA SUBOCKA, STARA SUBOCKA I PILJENICE
 • OSNOVNU ŠKOLU JASENOVAC I PODRUČNU ŠKOLU PUSKA

 

Dr. Ines Donat petkom od 8-13,30 sati za osnovne škole:

 • OSNOVU ŠKOLU PETRINJA I PODRUČNU ŠKOLU HRASTOVICA
 • OSNOVNU ŠKOLU DRAGUTINA TADIJANOVIĆA, PETRINJA I PODRUČNE ŠKOLE MOŠĆENICA I MALA GORICA
 • OSNOVNU ŠKOLU MATE LOVRAKA, PETRINJA I PODRUČNU ŠKOLU ČEŠKO SELO
 • OSNOVU ŠKOLU IVAN GORAN KOVAČIĆ, GORA I PODRUČNU ŠKOLU NEBOJAN
 • OSNOVNU ŠKOLU JABUKOVAC
 • OSNOVNU ŠKOLU VLADIMIR NAZOR, TOPUSKO
 • OSNOVNU ŠKOLU GVOZD
 • OSNOVNU ŠKOLU GLINA I PODRUČNE ŠKOLE GORNJI VIDUŠEVAC I MAJA

 

Prilikom predbilježbe roditelj će dobiti detaljnije informacije o postupku i terminima liječničkog pregleda (obavljanje specijalističkih pregleda, vađenje krvi i slično).

 

PREGLEDI djece odvijat će se prema rasporedu pregleda djece koje će Stručno povjerenstvo škole dogovoriti s nadležnim liječnicima školske medicine i oglasiti na svojim oglasnim pločama i mrežnim stranicama škola, te ga dostaviti Uredu.

 

Dokumenti koje je potrebno donijeti na liječnički pregled:

 • važeću zdravstvenu iskaznicu -OIB djeteta
 • zdravstveni karton dječjeg liječnika
 • potvrdu liječnika stomatologa o pregledu zubi
 • laboratorijski nalaz hemoglobina

 

 

 

 

RASPORED PREGLEDA DJECE PRIJE UPISA U 1. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU 2015./2016.

 

MJESTO ODRŽAVANJA PREGLEDA DJECE PERIOD I VRIJEME ODRŽAVANJA PREGLEDA DJECE NAZIV ŠKOLE
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJESLUŽBA ZA ŠKOLSKU MEDICINU

Sisak, Tomislavova 1

16.3. – 15.5.2015. 

PONEDJELJKOM, SRIJEDOM I PETKOM OD

8 -14 SATI

 

UTORKOM I ČETVRTKOM OD

13 -18 SATI

–       OŠ BRAĆA BOBETKO, SISAK –       OŠ BRAĆA RIBAR, SISAK I PŠ Žabno

–       OŠ IVANA KUKULJEVIĆA, SISAK I PŠ Novo Praćno

–       OŠ KOMAREVO

–       OŠ GALDOVO I PŠ Hrastelnica, Tišina Erdedska, Setuš

23.3. – 31.5.2015. 

UTORKOM, ČETVRTKOM  I PETKOM OD

 8 -13 SATI

 

PONEDJELJKOM I SRIJEDOM OD 13 – 18 SATI

–       OŠ 22. LIPNJA, SISAK I PŠ Tišina Kaptolska–       OŠ VIKTOROVAC, SISAK

–       OŠ SELA I PŠ Greda, Žažina

–       OŠ BUDAŠEVO-TOPOLOVAC-GUŠĆE I PŠ Topolovac, Preloščica, Gušće, Svinjičko, Kratečko, Lonja

–       OŠ MLADOST, LEKENIK I PŠ Pešćenica, Letovanić, Farkašić

–       OŠ BRAĆA RADIĆ, MARTINSKA VES I PŠ Mahovo

PROSTOR OSNOVNE ŠKOLE SUNJA 17.3. – 20.3.2015. 

17.3.2015. UTORAK OD 8 – 13 SATI

19.3.2015. ČETVRTAK OD 8 – 13 SATI

20.3.2015. PETAK OD 8 – 13 SATI

–       OŠ SUNJA
PROSTOR  OSNOVNE ŠKOLE IVO KOZARČANIN, HRVATSKA DUBICA 11. 5. – 13. 5.2015. 

SVAKIM DANOM OD 9 – 14 SATI

–       OŠ IVO KOZARČANIN, HRVATSKA DUBICA
PROSTOR OSNOVNE ŠKOLE DVOR 13.4. – 17.4.2015. 

SVAKIM DANOM OD 9 – 14 SATI

–       OŠ DVOR I PŠ Rujevac
PROSTOR DOMA ZDRAVLJA HRVATSKA KOSTAJNICA 27.4. – 8.5.2015. 

U VREMENU OD 8 – 14 SATI

–       OŠ DAVORINA TRSTENJAKA, HRVATSKA KOSTAJNICA I PŠ Graboštani
  –       OŠ KATARINA ZRINSKA, MEČENČANI
ŠKOLSKA AMBULANTA PETRINJA – NOVA BOLNICA  1.4. – 22.5.2015. 

SVAKIM DANOM OD 8 – 14 SATI

 

 

–       I. OSNOVNA ŠKOLA, PETRINJA I PŠ Hrastovica–       OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆA, PETRINJA I PŠ Mošćenica, Mala Gorica

–       OŠ MATE LOVRAKA, PETRINJA I PŠ Češko Selo

–       OŠ IVAN GORAN KOVAČIĆ, GORA I PŠ Nebojan

–       OŠ JABUKOVAC

PROSTOR OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIR NAZOR, TOPUSKO 4.3. – 11.3.2015. 

SVAKIM DANOM OD 9 – 14 SATI

–       OŠ VLADIMIR NAZOR, TOPUSKO
PROSTOR OSNOVNE ŠKOLE GVOZD 2.3. – 3.3.2015. 

U VREMENU OD 9 – 14 SATI

–       OŠ GVOZD
DOM ZDRAVLJA GLINA 12.3.– 31.3.2015. 

SVAKIM DANOM OD 8 – 14 SATI

–       OŠ GLINA I PŠ Gornji Viduševac I Maja
DOM ZDRAVLJA KUTINA 1.3. – 17.4.2015. 

PONEDJELJKOM I SRIJEDOM OD 13 – 18 SATI

 

UTORKOM, ČETVRTKOM I PETKOM OD 8 – 13 SATI

–       OŠ STJEPANA KEFELJE, KUTINA I PŠ Repušnica, Mikleuška–       OŠ VLADIMIRA VIDRIĆA, KUTINA I PŠ Donja Gračenica, Gornja Gračenica

–       OŠ MATE LOVRAKA, KUTINA I PŠ Kutinska Slatina, Stupovača

–       OŠ ZVONIMIRA FRANKA, KUTINA I PŠ Gojilo, Ilova

20.4. – 24.4.2015. 

       U VREMENU OD 8 – 13 SATI

 

–       OŠ BANOVA JARUGA I PŠ Jamarice, Janja Lipa, Međurić, Zbjegovača
DOM ZDRAVLJA POPOVAČA 20.4. – 8.5.2015.UTORKOM, ČETVRTKOM I PETKOM

 OD 8 – 13 SATI

PONEDJELJKOM I SRIJEDOM

OD 13 – 18 SATI

–       OŠ POPOVAČA I PŠ Potok, Stružec, Osekovo, Voloder, Gornja Jelenska
DOM ZDRAVLJA LUDINA 11.5. – 15.5.2015.UTORKOM, ČETVRTKOM  I PETKOM OD

8 – 13 SATI

PONEDJELJKO I SRIJEDOM

 OD 13 – 18 SATI

–       OŠ LUDINA I PŠ Grabričina, Gornja Vlahinička, Katoličko Selište, Okoli
DOM ZDRAVLJA NOVSKA  16.2. – 1.4.2015. 

UTORKOM, ČETVRTKOM I PETKOM OD

8 – 14 SATI

 

PONEDJELJKLOM I SRIJEDOM OD 12 – 18 SATI

 

 

–       OŠ NOVSKA I PŠ Brestača, Bročice, Stari Grabovac–       OŠ RAJIĆ

–       OŠ JOSIPA KOZARCA, LIPOVLJANI I PŠ Kozarice, Kraljeva Velika, Nova Subocka, Stara Subocka, Piljenice

–       OŠ JASENOVAC I PŠ Puska

 

 

Nakon završenog postupka procjene psihofizičkog stanja djeteta Stručno povjerenstvo škole obavlja razgovor s roditeljem djeteta i donosi mišljenje s prijedlogom (Obrazac 3. ili Obrazac 3. i 4. a), ta nakon toga obavještava roditelja o psihofizičkom stanju djeteta e-poštom ili pisanim putem (Obrazac 5.).

 

III. UPISI I DOKUMENTACIJA

 

            Upis djece u prvi razred osnovne škole izvršit će se 1., 2., i 3. lipnja 2015. godine u matičnoj školi i područnim razrednim odjelima prema terminima koje utvrde škole.

Kod upisa roditelj je dužan donijeti sljedeće dokumente: liječničko uvjerenje, rješenje kojim se odobrava prijevremeni upis (odnosi se na djecu koja do 31. ožujka 2015. godine nemaju navršenih šest godina života).

Ovaj Plan upisa objavit će se na mrežnim stranicama Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji, na oglasnim pločama dječjih vrtića, osnovnih škola, te zdravstvenim ustanovama.

                                                                                     

                                                                                                    PREDSTOJNICA

 

Kata Lerotić