PISMENA PROVJERA ZNANJA ZA PRIJAM U SLUŽBU NA RADNO MJESTO UPRAVNI REFERENT-KOMUNALNI REDAR ODRŽAT ĆE SE 28. SIJEČNJA 2014. GODINE U 09:00 SATI, U VIJEĆNICI OPĆINE LIPOVLJANI, TRG HRVATSKIH BRANITELJA 3, LIPOVLJANI.

PISMENOJ PROVJERI ZNANJA MOGU PRISTUPITI KANDIDATI KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE NATJEČAJA.

KANDIDATI KOJI ZADOVOLJE NA PISMENOJ PROVJERI ZNANJA BIT ĆE OBAVIJEŠTENI O TERMINU ODRŽAVANJA INTERVJUA.

IZVORI ZA PRIPREMU (pismeno testiranje):

–          Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, br.:36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13), cijeli tekst,

–          Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine, br.:47/09), članci 40.-122.,

–          Prekršajni zakon (Narodne novine, br.:107/07, 39/13, 157/13), članci 5., 13.-17., 31.-43., 143.-150., 228.-245.,

–          Odluka o komunalnom redu (Službeni vjesnik, br.:14/04), cijeli tekst

–          Odluka o komunalnim djelatnostima (Službeni vjesnik, br.:36/12), cijeli tekst

U Lipovljanima, 22. siječnja 2014. godine

Povjerenstvo za prijam u službu

Obavjest o pismenoj provjeri znanja