OREZANE OPASNE I SUHE GRANE NA STABLIMA U LIPOVLJANSKOM PARKU

U posljednjem tjednu ožujka, u parku u Lipovljanima orezane su grane na starim stablima, a izvršitelji su bili ekipa DVD Lipovljani sa vozilom i ljestvama, te zaposlenici Šumarije Lipovljani, sa djelatnicima Lip-kom servisa d.o.o., uz stručno oko i potporu upravitelja Šumarije Lipovljani Dinka Hace, dipl.ing.šum.  i Tomislava Lukšića, dipl.ing.šum., Predsjednika Općinskog vijeća.

Na starijim stablima ove zime su detektirane napuknute i suhe grane koje su predstavljale opasnost za pješake u parku i za vozila uz cestovni pojas. Uz usuglašeni stav, orezane su isključivo grane koje su potencijalno opasne radi mogućeg puknuća i pada na tlo. Radilo se o granama oštećenim uslijed težine snijega ili naleta vjetra, i u koje su prodrle gljive truležnice. Također, bilo je i dosta suhih grana koje su prirodno odumrle na stablima. Orezivana su stabla lipa, javora, crvenog hrasta, katalpi i stogodišnjih divljih kestena, koja su smještena na površini parka i ispred Šumarije Lipovljani.

Navedenim zahvatom nužnog sanitarnog orezivanja, otklonjena je potencijalna opasnost, ali se popravila i statika pojedinih starih stabala. Nažalost stabla, kao i ostala živa bića imaju svoj životni vijek i neka od njih uslijed starosti polagano trule i odumiru. Općina Lipovljani ima u planu postepenu revitalizaciju i sadnju novih sadnica u parku u Lipovljanima.