OPREZ! – AKCIJA ISTJERIVANJA ŠTETOČINA

Obavještavaju se mještani Općine Lipovljani, a osobito stanovnici Kolodvorske, Željezničke, Samoborske i Ulice sv. Barbare u Lipovljanima da će se u subotu, 27.02.2016. godine s početkom u 10:00 sati radi zdravstvene zaštite ljudi i životinja izvršiti istjerivanje štetočina (čagljevi, lisice i druge divlje zvijeri) koje su se nastanile u nekadašnjem Pik-Ratarstvu Lipovljani, katastarske čestice broj 595/1, 591/2 i 3315/2 k.o. Lipovljani. Istjerivanje će izvršiti članovi Lovačkog društva „Srnjak“ iz Lipovljana.

Pozivamo mještane Općine Lipovljani da radi sigurnosti u navedeno vrijeme domaće životinje i stoku sa okolnih pašnjaka zatvore na sigurno, te da se i sami mještani, a osobito djeca i osobe starije životne dobi ne kreću navedenim područjem ukoliko to zaista nije potrebno.

 

OBRAZLOŽENJE

            U posljednjih nekoliko mjeseci svjedoci smo velikih materijalnih šteta koje su štetočine prouzročile uzgajivačima domaćih životinja, sitne i krupne stoke, a isto tako i lovačkom društvu „Srnjak“ Lipovljani na divljači. S obzirom da su štetočine viđene u nekadašnjem kompleksu Pik-Ratarstva Lipovljani, a koje im radi svoje zapuštenosti stvara idealne uvjete za nastanjivanje, Lovačko društvo „Srnjak“ iz Lipovljana je o problemu izvijestilo lovnog inspektora g. Gorana Harambašića, komunalnog redara Općine Lipovljani g. Nikolu Horvata te nadležnu Policijsku postaju Novska. Kako se navedeni kompleks nalazi u blizini obiteljskih kuća te postoji opravdana opasnost od daljnjih napada štetočina na domaće i divlje životinje, ali i na same ljude, usuglašena je akcija istjerivanja štetočina koja će se provesti u gore naznačeno vrijeme.

Radi daljnjeg sprječavanja nastanjivanja štetočina u navedenom kompleksu komunalni redar Općine Lipovljani postupit će po Odluci o komunalnom redu Općine Lipovljani, te će se vlasniku izdati žurni nalog za krčenje navedenog kompleksa.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL