OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LIPOVLJANI RASPISUJE NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA NA PODRUČJU OPĆINE LIPOVLJANI

Na temelju članka 4. Pravilnika o stipendiranju studenata Općine Lipovljani (Službeni vjesnik, broj: 16/08, 4/10, 43/11), Općinsko vijeće  Općine Lipovljani  raspisuje natječaj za dodjelu stipendija studentima na području Općine Lipovljani, sukladno Pravilniku i Odluci Općinskog vijeća.

Natječaj za stipendiranje studenata je objavljen u Narodnim novinama  broj: 107/15 od 07. listopada 2015. godine i od tada teče rok za predaju zamolbi.

natječaj stipendije 2015.

1-natječaj stipendije 2015._Page_1 1-natječaj stipendije 2015._Page_2