OPĆINSKI VIJEĆNICI RAZMOTRIT ĆE PRIJEDLOG OPĆINSKOG PRORAČUNA ZA 2016. GODINU

U ponedjeljak, 21. prosinca održat će se 17. sjednica Općinskog vijeća u ovom sazivu, za koju je pripremljeno čak 29 točaka dnevnog reda. To bi trebala biti posljednja sjednica Općinskog vijeća općine Lipovljani u ovoj godini, pa će se na njoj, uglavnom, raspravljati o financijskom poslovanju jer će se odlučivati o drugim izmjenama i dopunama ovogodišnjeg općinskog Proračuna, ali i o prijedlogu Proračuna Općine Lipovljani za iduću, 2016. godinu.

Vijećnici Općinskog vijeća općine Lipovljani najprije će razmotriti prijedlog drugih izmjena i dopuna Proračuna općine Lipovljani za ovu godinu. Ako ga usvoje, razmatrat će i prijedloge izmjena i dopuna plana razvojnih programa, gradnje infrastrukture, plan održavanja komunalne infrastrukture, te izmjena u programu javnih potreba u kulturi, socijalnoj skrbi i u programu obrazovanja i odgoja.

Potom će na sjednici biti predstavljen prijedlog općinskog Proračuna za iduću, 2016. godinu. Nakon razmatranja Proračuna, raspravljat će se i o programima koji se financiraju iz općinskog Proračuna. To su Plan razvojnih programa, Program gradnje i Program održavanja komunalne infrastrukture, te programi javnih potreba u kulturi, socijalnoj skrbi, sportu i potreba u obrazovanju i odgoju općine Lipovljani.

Na dnevnom redu sjednice naći će se i Program razvoja poduzetničke zone i Program utroška sredstava od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada, te odluka o donošenju lokalnog akcijskog Plana zaštite okoliša i Plana gospodarenja otpadom.

Općinski vijećnici razmatrat će i prijedloge izmjene i dopune financijskog plana općinskih ustanova Dječjeg vrtića i Narodne knjižnice i čitaonice u ovoj, 2015. godini i prijedlog financijskog plana tih ustanova za 2016. godinu.

Za kraj sjednice pripremljene su točke o izmjenama Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i naknadi za rad zamjenika općinskog načelnika, o prijedlogu odluke o ugostiteljskoj djelatnosti, o prijedlogu određivanja poslova prijevoza pokojnika koji se financira iz općinskog Proračuna, te prijedlogu dopuna odluke o osnivanju trgovačkog društva na području općine Lipovljani.

Zbog dosta obimnog dnevnog reda, sazvana sjednica Općinskog vijeća općine Lipovljani, započet će ranije, već u 17.30 sati, u ponedjeljak, 21. prosinca.

Damir SMETKO