Općina Lipovljani zaposlila deset osoba u javnim radovima

Općina Lipovljani uključila se u novu Mjeru HZZ-a „Aktivacija nezaposlenih osoba na poslovima preventivnih mjera zaštite od požara i bujičnih poplava“.

Riječ je o zapošljavanju dugotrajno nezaposlenih osoba na period od šest mjeseci počevši s datumom 19.12.2017.,pa sve do 18.06.2018.godine.

Općina je potpisala ugovore sa 10-tero zaposlenika  koji su imali uvjete da budu primljeni u javne radove koji se provode na razini cijele Hrvatske.

Za Općinu Lipovljani, program zapošljavanja u potpunosti financira Hrvatski zavod za zapošljavanje sa ukupnim iznosom od 245.679,95 kuna.

Zaposlenici će tako raditi na održavanju nerazvrstanih cesta koji se odnose na krčenje samoniklog grmlja i šiblja, uklanjanju i odvozu granja, na uređenju kanala uz nerazvrstane ceste, čišćenju cestovnih jaraka, čišćenju i osposobljavanju prilaza slivnicima i odvodnim jarcima, produbljenju korita oborinskih kanala,održavanju poljskih putova, pomoći pri izradi protupožarnih prosjeka i putova, čišćenju i održavanju rubnih pojaseva uz javne prometnice i željezničke pruge, održavanju čistim i uređivanju postojećih izvora vode u šumama, te ostale preventivno-uzgojne radove planirane godišnjim planovima ili planovima zaštite od požara.

Javni radovi obuhvaćaju i saniranje nerazvrstanih cesta, čijih su vlasnici i za njihovo održavanje nadležne upravo jedinice lokalne samouprave i uprave, zbog posljedica bujičnih poplava.

Radovi na sanaciji divljih odlagališta otpada obuhvaćaju poslove sakupljanja otpada, odvoz i zbrinjavanje, nasipanje zemljom saniranih površina, te sprečavanje njihova širenja.

U vremenu kada zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, poput snijega, nije moguće odrađivati poslove prvotno definirane programom javnih radova, moguće je osobe uputiti na druge društveno korisne poslove poput dostave namirnica starijima i nemoćnima, čišćenja snijega i slično.

Zahvaljujući općini i samoj provedbi mjere aktivne politike zapošljavanja u nadležnosti HZZ-a, desetero ljudi će u periodu od 6 mjeseci imati svoje radno mjesto. Osjetit` će nakon dugo vremena zadovoljstvo marljivim radom i približiti se osjećaju da konačno mogu doprinijeti nešto svojim obiteljima u vidu materijalnih sredstava za koja na kraju krajeva svi radimo.

(m.p.k.)