OPĆINA LIPOVLJANI ZAJEDNO S ŽUPANIJOM NASTAVLJA SUBVENCIONIRATI PODUZETNIČKE KREDITE I U 2018. GODINI

Općina Lipovljani i ove godine nastavlja projekt subvencioniranja kamata na poduzetničke kredite u malom poduzetništvu i turističkoj djelatnosti, kao partner Sisačko-moslavačke županije. Ugovor o nastavku višegodišnjeg projekta subvencioniranja kamata malim poduzetnicima za njihove poduzetničke kredite, potpisao je u Sisku, u četvrtak, 19. travnja Nikola Horvat, načelnik općine Lipovljani.

                Projekt o sufinanciranju poduzetničkih krediti vodi Sisačko-moslavačka županija, u zajedništvu, odnosno u partnerstvu s jedinicama lokalne samouprave s područja čitave županije. To je jedna od potpornih mjera Operativnog plana pomoći malom gospodarstvu i turizmu na području Sisačko-moslavačke županije, koja zajedno s gradovima i općinama omogućava vrlo pristupačne poduzetničke kredite. Kako bi malim poduzetnicima i turističkim djelatnicima s područja općine Lipovljani, također, omogućili vrlo povoljne kredite s vrlo malom kamatom, Općina Lipovljani partner je Sisačko-moslavačkoj županiji, u tom projektu od početka ovakve potpore malim poduzetnicima.

U 2018. godini subvencionirat će kamate na kredite koje će poduzetnici koristiti kod pokretanja poduzeća ili za njihovo poslovanje, a koje će ugovarati kod poslovnih banaka. Uz subvenciju kamate Sisačko-moslavačke županije do 2 %, te jedinica lokalne samouprave od 1-2 %, najniža kamatna stopa za poduzetnike može biti iznimno mala, od svega 0,25 %. To je vrlo povoljno, kredita s manjom kamatom nema na hrvatskom tržištu novca, pa je popisivanje ugovora o zajedničkoj subvenciji Općine Lipovljani i Sisačko-moslavačke županije u 2018. godini bilo planirano još početkom ove godine, kod donošenja proračuna općine Lipovljani.

Ugovore o zajedničkom sudjelovanju u projektu ‘Poduzetnički krediti 2018.’ u ime Sisačko-moslavačke županije potpisao je župan Ivo Žinić, a u ime Općine Lipovljani, načelnik Nikola Horvat. Uz njega su, na zajedničkom potpisivanju ugovora o poduzetničkim kreditima u Sisku bili još predstavnici 12 lokalnih jedinica. U projektu subvencioniranja kamata malim poduzetnicima, s područja županije sudjeluju još gradovi: Petrinja, Hrvatska Kostajnica, Popovača, Kutina, Novska i Glina, te uz Lipovljane, još i općine Hrvatska Dubica, Lekenik, Donji Kukuruzari, Dvor, Topusko i Majur.

                Prema riječima župana Ive Žinića, tijekom potpisivanja ugovora, ovim zajedničkim projektom stvoren je fond kojim će se sufinancirati kamate poduzetnicima u iznosu od oko 100 milijuna kuna kredita.

Damir SMETKO