Općina Lipovljani poziva Vas na sudjelovanje u ekološkoj akciji „Zelena čistka 2018.“ – jedan dan za čisti okoliš, a koja će se provoditi u sklopu obilježavanja Dana planeta Zemlja.

Zelena čistka održat će se i ove godine na području općine Lipovljani u subotu, 21. travnja 2018. godine, s početkom u 9:00 sati.

 Iako se ove godine najveća ekološka kampanja u Hrvatskoj, Zelena čistka, održava u mjesecu rujnu, u sklopu globalne akcije Let’s do it, a koja se provodi u suradnji sa preko 150 zemalja svijeta, ipak je odlučeno da se na području općine Lipovljani ova akcija održi tradicionalno u mjesecu travnju, u sklopu obilježavanja Dana planeta Zemlje.

Glavni cilj akcije je očuvanje okoliša, prirode i planete Zemlje, koja je naše zajedničko dobro, te podizanje svijesti svih građana Hrvatske o potrebi preuzimanja odgovornosti u stvaranju i načinu primarnog odlaganja otpada te saniranja postojećih divljih odlagališta otpada. Čist okoliš je pravo i obaveza svih nas.

Općina Lipovljani će prikupljati otpad sa divljih (nelegalnih) odlagališta na području cijele općine, a u njoj će među ostalima sudjelovati mjesni odbori i udruge s područja općine Lipovljani, Šumarija Lipovljani, Osnovna škola J. Kozarca Lipovljani i komunalno poduzeće Lipkom servisi d.o.o. Lipovljani.

Ovim putem pozivamo i sve ostale udruge, školsku djecu, roditelje, te sve mještane Općine Lipovljani da nam se pridruže u radnoj akciji i volontiranjem postanu dio najveće ekološke kampanje u Hrvatskoj, te tako omoguće bolju budućnost i nama, ali i generacijama koje dolaze poslije nas.

PLAN ODRŽAVANJA RADNE AKCIJE:

  1. 9:30-10:00 – Okupljanje u parku ispred zgrade Općine
  2. 10.00 do 10.15 – raspored, formiranje grupa i podjela po odlagalištima (ovisno                                   o broju sudionika)
  3. 10:15 – odlazak „grupa“ na deponije sa svojim koordinatorom
  4. 10:30 – 13.00 sati – prikupljanje otpada
  5. 13:00 sati – povratak u park ispred zgrade Općine na ručak i okrijepu u                                    oranizaciji LD „Srnjak“ Lipovljani

NAPOMENA:

  • ponijeti radnu odjeću, obuću i rukavice
  • poželjno je ponijeti radni alat (vile, lopate, grablje)
  • vreće za smeće osigurane (Općina Lipovljani i Lipkom servisi d.o.o.)
  • ručak i okrijepa osigurani (LD „SRNJAK“ Lipovljani i Općina Lipovljani)
  • Kamion (smetlarski), traktori s prikolicom osigurani i radni strojevi      osigurani ( Lipkom servisi d.o.o. i Šumarija Lipovljani )

U SLUČAJU NEPOVOLJNIH VREMENSKIH UVJETA (kiša) RADNA AKCIJA SE OTKAZUJE DO DALJNJEGA!!! (Novi termin održavanja biti će naknadno objavljen)

                                                                                              OPĆINA LIPOVLJANI

Zelena čistka 2018.