Općina Lipovljani potpisala Dodatak ugovorima o partnerstvu na projektu “Poduzetnički krediti 2016.-2017.”

Ugovore o partnerstvu na provedbi projekta “Poduzetnički krediti 2016.-2017.” potpisani su u utorak, 07. ožujka u Sisku s predstavnicima dvanaest jedinica lokalne samouprave s područja Sisačko-moslavačke županije. Time su ovi gradovi i općine osigurali mogućnost sudjelovanja poduzetnika sa svoga područja u provedbi ovoga projekta, odnosno jednoj od osam poticajnih mjera iz Operativnog plana poticanja malog gospodarstva i turizma u Sisačko-moslavačkoj županiji tijekom 2017. godine. 

Potpisivanjem Ugovora o partnerstvu na provedbi projekta “Poduzetnički krediti 2016.-2017.” nastavlja se dosadašnja uspješna suradnja Sisačko-moslavačke županije s jedinicama lokalne samouprave. Projektom je predviđeno sufinanciranje kamate na poduzetničke kredite tako da ona u konačnici za poduzetnike može iznositi iznimno povoljnih 1%-2%, uz poček od dvije godine i rok otplate do 10 godina.

Cilj projekta, u koji je uključeno i šest poslovnih banaka, je omogućavanje povoljnih poduzetničkih kredita u svrhu jačanja konkurentnosti postojećih poduzetnika, poticanje novih investicija te refinanciranje nepovoljnih kredita iz proteklog razdoblja.

Ugovore je s predstavnicima 12 jedinica lokalne samouprave, gradova i općina, potpisao župan Ivo Žinić koji je naglasio kako je ovo jedna od mjera kojima županija potiče razvoj gospodarstva, poduzetništva, malog i srednjeg obrtništva te zadrugarstva i jedna je od trenutno najpovoljnijih u Hrvatskoj.

Općina Lipovljani se uključila u ovaj projekt, predvidjevši subvenciju kamatne stope u visini od 2% za poduzetnike s područja općine, što je jedan od programa poticanja gospodarstva koji se godišnje provodi na području općine. U ime Općine Lipovljani potpisivanju ugovora u Sisku,  nazočio je općinski načelnik Mario Ribar.