OPĆINA LIPOVLjANI NASTAVLJA SURADNjU SA ŽUPANIJOM NA PROJEKTU ‘PODUZETNIČKI KREDITI’

S predstavnicima gradova i općina Sisačko-moslavačke županije, uključenih u projekt vezan uz poduzetničke kredite, u sjedištu Sisačko-moslavačke županije u Sisku, u četvrtak, 26. veljače potpisani su ugovori o nastavku provedbe projekta ‘Poduzetnički krediti’ u 2015. godini. Cilj projekta je omogućavanje povoljnijih poduzetničkih kredita, prvenstveno radi novih investicija. Korisnici kredita mogu biti mali i srednji poduzetnici, a to su: obrti, trgovačka društva i zadruge.
1-kredpod                U tom projektu, koji već niz dosadašnjih godina provodi Sisačko-moslavačka županija, kao partner sudjeluje i općina Lipovljani, kako bi poduzetnici s lipovljanskog područja imali pravo na povoljnije poduzetničke kredite. Na potpisivanju nastavka provedbe ovog projekta i u ovoj, 2015. godini, u ime općine Lipovljani, bila je Natalija Rohan, v.d. pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lipovljani.

Sisačko-moslavačka županija, kao nositelj projekta, uz još 13 gradova i općina i 10 poslovnih banaka, nastavlja projekt ‘Poduzetnički krediti’ i u ovoj godini. Na raspolaganju je 62 milijuna kuna za ovu mjeru. Rok otplate je 10 godina, s počekom od 2 godine. Kamatna se stopa kreće u visini od 6 do 8,75 %, a subvencije, koje zajedno udružuju Sisačko-moslavačka županija i jedinice lokalne samouprave, kreću se od 2 do 5%. Visina kredita nije ograničena, a natječaj je otvoren od 27. veljače 2015. do iskorištavanja sredstava. U prošloj godini bilo je 30 zahtjeva, koji su zaprimljeni na povjerenstvu, odbijeno je pet, a na daljnju obradu bankama proslijeđeno je 25 zahtjeva. Banke su odobrile 18 kredita u ukupnom iznosu većem od 28 milijuna kuna.

– Ovaj smo projekt nastavili u cilju stvaranja kvalitetnije poduzetničke klime i pomoći našim poduzetnicima, kako bi oni, u ova krizna vremena, mogli što lakše prebroditi tu krizu, a onda krenuti putem razvoja – naglasila je Anita Sinjeri-Ibrišević, zamjenica župana, koja je bila na potpisivanju ugovora svih partnera u ovom projektu.

NATJEČAJ ZA DODJELU PODUZETNIČKIH KREDITA 2015.

UVJETI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

IZJAVA 2015.pdf

IZJAVA 2015.

1-krepod3

 

smz.hr