Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga komunalnog poduzeća LIP-KOM d.o.o.

Dana 19.05.2016. na sjednici NO-a komunalnog poduzeća LIP-KOM d.o.o. doneseni su Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga.

Objavljeni  Opći i tehnički uvjeti primjenjuju se osmog dana objave.

Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga komunalnog poduzeća LIP-KOM d.o.o.