OKRUGLI STOL O POLOŽAJU NACIONALNIH MANJINA U HRVATSKOJ NAKON NJENOG ULASKA U EUROPSKU UNIJU

”Lipovljanski susreti 2012”

OKRUGLI STOL O POLOŽAJU NACIONALNIH MANJINA U HRVATSKOJ NAKON NJENOG ULASKA U EUROPSKU UNIJU

U okviru ‘Lipovljanskih susreta 2012’ održan je Okrugli stol pod pokroviteljstvom Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske na temu budućeg djelovanja i rada nacionalnih manjina u uvjetima ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju. Okrugli stol vodio je Aleksandar Tolnauer, predsjednik Savjeta nacionalnih manjina RH, a izlaganje na temu imala je i mr. sc. Antonija Petričušić s Pravnog fakulteta u Zagrebu, koja prati zakonodavstvo vezano uz nacionalne manjine.

Okrugli stol ‘Lipovljanskih susreta 2012” održan je u Osnovnoj školi Josipa Kozarca, a skup je, nakon otvaranja predsjedavajućeg Aleksandra Tolnauera, uvodno pozdravio Josip Krajči predsjednik pododbora za okrugli stol, Mirjana Faltis, ravnateljica Osnovne škole kao domaćin, Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani i predsjednik Organizacijskog odbora ‘Lipovljanskih susreta 2012’ i Andrija Rudić, zamjenik županice Sisačko moslavačke županije. Okruglom stolu ove godine, nazočili su i saborski zastupnici nacionalnih manjina, Veljko Kajtazi i Vladimir Bilek, mnogi izaslanici i predstavnici veleposlanika i veleposlanstava koji djeluju u Republici Hrvatskoj, te mnogi predstavnici nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, Sisačko moslavačkoj županiji i općini Lipovljani.

                Tema ovogodišnjeg Okruglog stola bila je ”Položaj nacionalnih manjina ulaskom Hrvatske u EU – Ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina u RH”, a o sadašnjem položaju najviše je govorio Aleksandar Tolnauer, predsjednik Savjeta za nacionalne manjine RH.

O ostvarivanju kulturne autonomije nacionalnih manjina, zakonodavstvu Europske unije u tom području i mogućnostima pripadnika nacionalnih manjina na ostvarivanje prava govorila je Antonija Petričušić. O konkretnom rješavanju problema pripadnicima nacionalnih manjina, zakonskim odredbama i upitima na samom Okruglom stolu, odgovarao je ravnatelj ureda Vlade RH za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, g. Branko Sočanac.

Zaključak ovogodišnjeg Okruglog stola o položaju pripadnika nacionalnih manjina u Hrvatskoj nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju je da će se zakonodavstvo, ali i financiranje rada nacionalnih manjina mijenjati i prilagođavati onom Europske unije. To znači da će organizirane udruge i društva, te savezi pripadnika nacionalnih manjina imati sve manje sredstava iz proračuna Republike Hrvatske, ali se pruža mogućnost financiranja određenih programa iz fondova Europske unije.

To bi moglo znatno promijeniti rad društava i udruga nacionalnih manjina, pa je zaključeno da se zajednički pronađe put prema rješavanju takvog razvoja događanja. U okviru Savjeta za nacionalne manjine sve članice će moći predložiti kako iznaći rješenje, kako naučiti pisati programe za koje će se moći dobiti novac iz fondova Europske unije. To je proces koji će potrajati, a do tada će se rad financirati sa sve manjim sredstvima iz proračuna Republike Hrvatske. (Damir SMETKO)