Odvoz otpada na području Općine Lipovljani

Obavještavaju se korisnici javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Lipovljani da se od dana 01. rujna 2019. godine odvoz komunalnog otpada obračunava po broju odvoza.

Tokom mjeseca lipnja i srpnja ugrađeni su čipovi u sve spremnike na području Općine Lipovljani. Sustav za prikupljanje otpada na kamionu za odvoz miješanog komunalnog otpada stavljen je u potpunu funkciju tokom mjeseca kolovoza te su time ostvareni svi preduvjeti za potpuno funkcioniranje odvoza i naplate predaje miješanog komunalnog otpada po broju odvoza zaduženih spremnika.

Molimo sve korisnike usluge da pročitaju dokumente u prilogu kako bi pravilno postupali prilikom predaje miješanog komunalnog otpada kao i selektivnog otpada (papir i plastika).

Obavijest o prikupljanju miješanog komunalnog otpada

Upute za odvajanje otpada