ODRŽANO JAVNO IZLAGANJE DRUGIH IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA OPĆINE LIPOVLJANI

Tijekom javne rasprave o prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Lipovljani, koja traje od 16. do 23. studenog, u petak, 20. studenog održano je javno izlaganja predloženih izmjena i dopuna Prostornog plana. Javno izlaganje održano je u vijećnici općine Lipovljani, a iznijeli su ga ovlaštene osobe društva ‘Arheo’ d.o.o. iz Zagreba. U raspravi su sudjelovali predstavnici zainteresiranih tvrtki, Sisačko-moslavačke županije i Općine Lipovljani.

Pri iznošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja izneseno je desetak razloga zbog čega se ide u druge izmjene važećeg Plana uređenja. To je prije svega usklađivanje važećeg Prostornog plana općine Lipovljani sa Zakonom o prostorom uređenju, usklađenje Plana s Prostornim planom Sisačko-moslavačke županije i njegovo usklađenje sa zahtjevima nadležnih institucija.

Predloženim izmjenama žele se definirati odredbe važećeg Plana radi omogućavanja rekonstrukcije, nadogradnje i obnove (remonta) željezničke pruge M103 Dugo Selo – Novska, kao zahvata od važnosti za Republiku Hrvatsku. Želi se, također, definirati lokacije i uvjeti izgradnje reciklažnog dvorišta u Kutinskoj ulici u Lipovljanima.            Drugim izmjenama želi se uskladiti odnos izgrađenog i neizgrađenog građevinskog područja sa stvarnim stanjem u prostoru, a žele se izmijeniti granice građevinskog područja naselja na područjima gdje je iskazan interes za  gradnjom, i gdje je to moguće prema Zakonu o prostornom uređenju. Osim toga, želi se i preispitati namjene površina unutar građevinskog područja naselja i namjena površina građevinskog područja izvan naselja. Radi uočenih nedostataka, izmjenama će se izvršit korekcija i sistematizacija odredbi za provođenje važećeg Prostornog plana, usklađenog s Zakonom o prostornom uređenju.

Na kraju, izmjene su predložene i radi revizije odredbi za provođenje u svrhu stvaranja, odnosno definiranja prostorno planskih uvjeta za zadržavanje u prostoru i rekonstrukciji izgrađenih građevina, te realizaciji novih zahvata radi olakšavanja primjene i provođena važećeg Prostornog plana uređenja općine Lipovljani.

Predložene, druge po redu, izmjene Prostornog plana uređenja općine Lipovljani, iznijeli su Patrik Filaković i Aron Varga iz tvrtke ‘Arheo’, a primjedbe su iznijeli Goran Ilkoski iz HŽ Infrastrukture i Hrvoje Kapetanić iz IPZ-a. Predstavnik INA d.d. Branko Krištofek zatražio je upis eksplatacijskih polja ugljikovodika na području općine Lipovljani. U raspravu se je uključio i Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani, te Blanka Bobetko Majstorović iz županijskog odjela za zaštitu okoliša i prirode i Margita Malnar iz Zavoda za prostorno uređenje SMŽ.

Sve iznesene primjedbe i prijedloge obraditi će, i u Prostorni plan ucrtati, odgovorne osobe tvrtke ‘Arheo’, prije konačnog donošenja II. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Lipovljani.

Damir SMETKO