ODRŽANA SKUPŠTINA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE LIPOVLJANI

Skupština Turističke zajednice općine Lipovljani o radu i poslovanju u prošloj godini, održana je u ponedjeljak, 7. ožujka u općinskoj vijećnici. Na Skupštini su bili prisutni svi članovi Turističke zajednice, a prije same Skupštine, održana je i sjednica Turističkog vijeća na kojoj se raspravljalo o izvješćima, a nakon prihvaćanja upućeni su na usvajanje članovima Skupštine Turističke zajednice općine Lipovljani.

Sjednicu Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Lipovljani vodio je Mario Ribar, općinski načelnik i prema zakonskim odredbama predsjednik Turističke zajednice općine Lipovljani. Za sjednicu je pripremljeno 7 točaka dnevnog reda, koje su članovi Turističkog ureda saslušali i gotovo bez rasprave uputili na usvajanje članovima Skupštine Turističke zajednice općine Lipovljani.

Od prošle godine Skupština Turističke zajednice djeluje u novom sastavu, s novim članovima predloženih od članica lipovljanske Turističke zajednice. Skupštinu je, tako, ove godine vodio ugostitelj Dalibor Nerlović, a članice voditeljstva bile su Snježana Kopecki i Kristina Brebrić.

Članovi Turističkog vijeća i članovi Turističke zajednice saslušali su izvješće o radu TZ općine Lipovljani za 2015. godinu. Podnio ga je Mario Ribar, predsjednik TZ, koji je obrazložio rad Turističke zajednice, njeno angažiranje na organizaciji manifestacija održanih na području općine Lipovljani, te pripremanje i kandidiranje projekata koji će ubuduće bitno usmjeriti razvoj turizma na području općine Lipovljani.

Potom je podneseno i financijsko izvješće za 2015.godinu. Iz 2014. godine prenesen je višak prihoda od 94.739 kuna, a u 2015. godini ostvaren je prihod u iznosu od 76.641 kune, od čega 49.936 kuna od članarine, 6.580 kuna od boravišnih pristojbi i 20.000 kuna od donacije Turističke zajednice Sisačko-moslavačke županije. Ukupni rashod tijekom protekle godine bio je u iznosu od 79.571 kuna od čega je najviše potrošeno na reklamiranje trodnevne manifestacije Lipovljanskih susreta u iznosu od 13.800 kuna, te na uredski materijal 11.154 kune. Sufinancirano je i obilježavanje Dama mjesta u Kraljevoj Velikoj, Krivaju i Piljenicama, ukupno s više od 9.000 kuna, pa je i prošle godine ostvaren višak prihoda u iznosu od 91.809 kuna.

Članovi Skupštine Turističke zajednice općine Lipovljani prihvatili su izvješća bez rasprave, a prihvatili su i predloženi Plan rada za 2016. godinu i prijedlog financijskog plana poslovanja, koji je planiran u iznosu od 209.309 kuna. To je nešto više od prijašnjih godina, a povećanje bi donijela veća realizacija donacije za organizaciju turističkih manifestacija na području općine Lipovljani.

Članovi Turističke zajednice i Turističkog vijeća općine Lipovljani pozdravili su takav plan i zaželjeli da se ostvari, kao i planirana izgradnja turističke infrastrukture, koja bi donijela nove mogućnosti razvoja turizma na području općine Lipovljani i značajniji razvoj turističke djelatnosti, a time i veće koristi za stanovnike općine Lipovljani.

Damir SMETKO