ODRŽANA SJEDNICA VIJEĆA MO LIPOVLJANI NA TEMU REALIZACIJE PLANA ZA 2016. GODINU

Članovi mjesnog odbora Lipovljani, na sastanku održanom u utorak, 25. listopada, osvrnuli su se na realizaciju plana predloženih ulaganja u naselje Lipovljani u 2016. godini i otklanjanje GEDSC DIGITAL CAMERAodređenih komunalnih nedostataka. Sa zadovoljstvom je konstatirano da se, ostvaruje većina toga što su predložili prošle godine, pa se od članova mjesnog odbora, u kratkom roku, očekuju prijedlozi za ulaganja u infrastrukturne potrebe u Lipovljanima tijekom 2017. godine.

Sastanak Vijeća mjesnog odbora Lipovljani vodila je Dubravka Hubak, predsjednica vijeća, a prisutno je bilo 7 do 9 članova vijeća. Uz njih, na sastanku su bili još Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani i Danijel Lenart, direktor ‘Lipkom servisa’, kako bi članovima vijeća GEDSC DIGITAL CAMERArazjasnili njihove nedoumice, ili odgovorili na pitanja koja upućuju oko potreba uređenja komunalne infrastrukture.

Prijedlozi članova Vijeća mjesnog odbora Lipovljani, iz prošle godine, o potrebi uređenja groblja, ulaza u poštu i prilaza zgradi Doma zdravlja u Lipovljanima, u završnoj su fazi izgradnje i uređenja. Sve primjedbe stanovnika Lipovljana na probleme s komunalnom infrastrukturom, otklanjaju se tijekom godine. Neki su otklonjeni, a sa rješavanjem nekih problema se kasni, prije svega iz razloga što još neki projekti službeno nisu dovršeni, u administrativnom smislu, poput izgradnje kanalizacije u Lipovljanima, tako da će se sazivanjem tehničkih pregleda, te ukazivanjem na nedostatke, poglavito na trasama izgradnje kanalizacije, poput mostova, staza, jaraka i bankina, inzistirati da obvezu preuzmu izvođači tih radova.

GEDSC DIGITAL CAMERAO pripremljenim projektima izgradnje i uređenja novih infrastrukturnih objekata u Lipovljanima, poput uređenja ulice Josipa Kozarca, ili izgradnje nove zgrade dječjeg vrtića, članove Vijeća MO Lipovljani izvijestio je Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani, a o nakanama daljeg uređenja groblja i zbrinjavanja otpada i uređenja Lipovljana, govorio je Danijel Lenart, direktor ‘Lipkom servisa’.

U općinskom proračunu, Vijeće mjesnog odbora Lipovljani ima planiranih, a još ne potrošenih 15.000 kuna, za 2016. godinu. Članovi vijeća predložili su da se oni utroše za potrebe Dječjeg vrtića ‘Iskrica’ u Lipovljanima, prema potrebama koje će Vijeću MO Lipovljani iskazati ravnateljica vrtića Marija Duda.

Dubravka Hubak, predsjednica Vijeća MO Lipovljani, najavila je članovima uskoro novu sjednicu vijeća na kojoj će dogovoriti plan rada vijeća i potreba za slijedeću godinu.

Damir SMETKO

GEDSC DIGITAL CAMERA GEDSC DIGITAL CAMERA GEDSC DIGITAL CAMERA GEDSC DIGITAL CAMERA