ODRŽANA SJEDNICA VIJEĆA MJESNOG ODBORA KRALJEVA VELIKA

Cesta s velikim oštećenjima asfalta, zamuljena kanalizacija površinske odvodnje i česti nestanci struje najveći su trenutni problemi stanovnika Kraljeve Velike i Gradina. Kako uspješno i cjelovito riješiti te probleme razgovaralo se na sastanku Vijeća mjesnog odbora Kraljeva Velika, na kojoj je bio i Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani, sa suradnicima Miroslavom Pavičićem, direktorom ‘Lipkom servisa’ i Nikolom Horvatom, komunalnim redarom općine Lipovljani.

Sjednica članova Vijeća mjesnog odbora Kraljeve Velike održana je u srijedu, 25. studenog kako bi se kvalitetno pripremio plan rada i financijskih potraživanja za iduću godinu iz općinskog Proračuna, čiji prijedlog je objavljen na web stranici općine Lipovljani. Članovi mjesnog odbora iznijeli su niz pitanja i potreba, te plan potreba za rad mjesnog odbora u visini 15.000 kuna.

Općinski načelnik Mario Ribar podržao je njihov plan, a time i potvrdio da je za mjesni odbor Kraljeva Velika, predviđeno 15.000 kuna u Proračunu općine Lipovljani za 2016. godinu. Tim novcem rješavat će se potrebe u mjesnom odboru, poput obilježavanja Antunova,  kupnje novog pribora za jelo u kuhinji mjesnog doma, kupnje i ugradnje reflektora za osvjetljivanje društvenog doma, i kupnje dijela oprema za tjelesni odgoj učenika područne škole. Skuplji zahvati, poput uređenja okoliša vatrogasne spremnice, održavanje nerazvrstanih cesta ili putova, te rješavanje kritičnih točaka odvodnje, bit će planirani i financirani iz Proračuna općine Lipovljani.

Rješenje za lošu i jako oštećenu cestu kroz Kraljevu Veliku i Gradine, trebala bi naći Županijska uprava za ceste (ŽUC), no kako oni nemaju dovoljno novca, Općina Lipovljani pripremila je projekt uređenja turističke infrastrukture, u koji je uključeno i uređenje ceste od početka Kraljeve Velike do početka Piljenica. Time bi bila riješena i prometnica kroz Gradine, te problemi mostova na Pakri i ceste između njih, za koju su članovi mjesnog odbora Kraljeve Velike, na ovom sastanku, zatražili hitno popravljanje udarnih rupa nasipavanjem šljunka – jer su one toliko velike.

Iako postoji koncepcijsko rješenje kanalizacije za Kraljevu Veliku, kao i za ostala naselja općine Lipovljani, u izgradnju kanalizacije neće se ići do 2020. godine jer će se tek tada, za manja mjesta ispod 2.500 ekvivalenata, otvarati mogućnosti dobivanja financijskih sredstava iz EU fondova. Kako su to vrlo skupi, više milijunski projekti, a kanalizacija kroz Kraljevu Veliku s izgrađenim pročistačem, bit će najskuplja kanalizacija jednog naselja na području općine Lipovljani, Općina Lipovljani će pričekati s izgradnjom kanalizacije po naseljima. Kako u proračunu nema toliko velikih novčanih sredstva, mora se pričekati mogućnost dobivanja novca iz europskih fondova, odnosno 2020. godinu.

Oko izmuljivanja kanala površinskih voda, Nikola Horvat, komunalni redar, još jednom je naglasio kako je po odluci o komunalnom redu, svatko dužan izmuljivati kanal ispred svog imanja ili zemlje, a ‘Lipkom servisi’ će i dalje rješavati samo kritične točke zamuljivanja. Zatraženo je nasipavanje i dva sporedna puta, kojima se Kraljevčani koriste, a taj posao na proljeće će odraditi ‘Lipkom servisi’. Trošak tog posla bit će planiran u okviru Proračuna općine Lipovljani.

Dok se isčekuje ulaganje u prometnicu, i čeka najpovoljnije vrijeme za izgradnju kanalizacije, u idućoj godini između 350 i 400 tisuća kuna u elektro mrežu Kraljeve Velike trebao bi uložiti HEP. O tome je članove mjesnog odbora kratko izvijestio načelnik općine Mario Ribar, koji je tu informaciju dobio od direktora HEP-a, ODS Kutina. Rekonstrukcija niskonaponske mreže donijet će, stanovnicima, jaču i stabilniju opskrbu strujom, odnosno poboljšanje  napona, pa bi bar jedan od problema stanovnika Kraljeve Velike trebao biti riješen u idućoj godini.

Damir SMETKO