ODRŽANA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA S 11 TOČAKA DNEVNOG REDA

Izbori, odnosno glasovanje za nova Vijeća mjesnih odbora općine Lipovljani održat će se u nedjelju, 14. lipnja, nakon prestanka dosadašnjeg četverogodišnjeg mandata sadašnjih vijeća, pa rad na pripremi kandidata, izbora i glasovanja za nova vijeća može započeti. Odluka o datumu ‘lokalnih izbora’ jedna je od 10-tak odluka koje su donijeti vijećnici na 14. sjednici Općinskog vijeća općine Lipovljani, održanoj u ponedjeljak, 4. svibnja uvečer.

              Nakon usvojenog zapisnika s protekle dvije sjednice, održan je aktualni sat s pitanjima o komunalnim potrebama na području općine Lipovljani, na koja su odgovarali Miroslav Pavičić, direktor komunalnog poduzeća i Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani.

Potom je općinski načelnik Mario Ribar obrazložio godišnji izvještaj o izvršenju općinskog Proračuna za 2014. godinu, koji će po visini prihoda od gotovo 9.750.000 kn, te gotovo 10.000.000 kn rashoda ući u povijest općine Lipovljani, kao najveći do sada u 22-godišnjem postajanju općine Lipovljani. Bez velike rasprave prihvaćeno je izvješće o izvršenju lanjskog Proračuna, ali i točke vezane na to izvješće. Uglavnom, s 9 glasova za i s po 2 suzdržana glasa, prihvaćena su još izvješća o izvršenju Plana razvojnih programa, Programa gradnje komunalne infrastrukture i Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu.

  Prihvaćen je i godišnji financijski izvještaj financijskog plana Dječjeg vrtića ‘Iskrica’ u Lipovljanima za 2014. godinu, nakon čega je donesena odluka o raspisivanju ‘lokalnih izbora’ za mjesne odbore za nedjelju, 14. lipanja ove godine.

Na kraju 14. sjednice Općinskog vijeća općine Lipovljani usvojen je prijedlog potpora u poljoprivredi na području općine Lipovljani za 2015. godinu, donijeta je odluka o načinu korištenja Društvenih domova na području općine Lipovljani, te odluku o Planu upisa djece u lipovljanski Dječji vrtić, za godinu 2015./2016. Novost je da će se u Dječji vrtić, ubuduće, uz redovni 10-satni program i program Predškole, od jeseni moći upisati i u ‘Poludnevni program’ u kojem će dijete boraviti do 5 radnih sati u vrtiću. Rok za upis djece u redovni program Dječjeg vrtića u Lipovljanima je 30. svibnja, a za upis u Predškolski program je 30. lipnja ove godine.

Sjednica je završena davanjem potpore Planu upisa u Dječji vrtić i razgovoru o ekonomskoj cijeni boravka djece u vrtiću.   (Damir SMETKO)