ODRŽANA POUČNA PREDAVANJA O ZBIRNJAVANJU I RAZVRSTAVANJU OTPADA U DOMAĆINSTVIMA

U okviru projekta ‘Zeleni Lipovljani’ održane su poučne radionice, odnosno javna predavanja na temu kako razvrstati i zbrinuti otpad u našim domaćinstvima. Cilj predavanja, ali i cjelokupnog projekta je što bolja obaviještenost stanovnika o problemu otpada i očuvanju okoliša, i njihovo upoznavanje sa stvaranjem i sortiranjem otpada prema vrstama.

Namjera je, što je više moguće, reciklirati, odnosno pretvoriti otpad, koji najčešće zovemo smećem, u korisnu sirovinu za nove proizvode. U tu svrhu, u Općini Lipovljani pripremljen je projekt ‘Zeleni Lipovljani’, kojim se stanovnike potiče na veću brigu o pravilnom zbrinjavanju otpada, uz najavu izgradnje i rada reciklažnog dvorišta u Lipovljanima, pri komunalnom poduzeću ‘Lipkom servisi’.

Nakon održanih radionica za polaznike dječjeg vrtića i učenike osnovne škole, predavanja o razvrstavanju kućnog otpada, održana su i za sve stanovnike općine Lipovljani. Za stanovnike Kraljeve Velike i Piljenica, predavanje je održano u Društvenom domu u Kraljevoj Velikoj, a za stanovnike Lipovljana i Krivaja u lipovljanskom Društvenom domu u ponedjeljak, 7. prosinca, u popodnevnim i večernjim satima. Održali su ih Kristina Janeček i Mislav Sokić, djelatnici ‘Sintagme’ iz Nove Gradiške, koji su za Općinu Lipovljane priredili i provodili projekt ‘Zeleni Lipovljani’.

Na održanim radionicama Kristina Janeček vrlo detaljno i razložno upoznala je prisutne stanovnike s problemom otpada i odlagalištima otpada, s vrstama otpada i kako ih zbrinuti i sortirati, te što se od pojedinih vrsta otpada ne može reciklirati i razvrstavati, te kako postupati sa štetnim, odnosno opasnim otpadom. Posjetitelji predavanja upoznati su sa vrstama otpada, sadašnjom mogućnosti njegovog zbrinjavanja u kantama raznih boja i na 6 ‘zelenih otoka’ koji  su postavljeni na čitavom području općine Lipovljani, a najavljena je i izgradnja reciklažnog dvorišta u kojem će se, također, moći zbrinuti sve vrste otpada.

Na kraju predavanja, djelatnici ‘Sintagme’ svim posjetiteljima podijelili su brošuru ‘Misliti zeleno je lako, ako znaš kako!’, koja je tiskana za potrebe projekta ‘Zeleni Lipovljani’, te platnene vrećice s istom porukom ovog ekološkog projekta. Platnene vrećice i brošura će smanjiti kupnju i korištenje plastičnih vrećica kod stanovnika općine Lipovljani, ali ih i podsjećati na sve mogućnosti razvrstavanju otpada u domaćinstvima. Korisnim predavanjima za odrasle stanovnike o zbrinjavanju otpada završene su sve planirane aktivnosti u provedbi projekta ‘Zeleni Lipovljani’ i promicanju brige za očuvanje čistog i zelenog okoliša na području općine Lipovljani. Cjelokupni projekt općine Lipovljani, koji je vrijedan više od 33.000 kuna, sa 40% sredstava sufinancirao je i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost RH.

Damir SMETKO