ODRŽANA GODIŠNJA SKUPŠTINA MATICE SLOVAČKE LIPOVLJANI

U prostorijama Društvenog doma u Lipovljanima, 28.prosinca, održala se redovna godišnja Skupština Matice slovačke Lipovljani.

Na godišnjoj Skupštini, članovi  su jednoglasno usvojili izvješća o financijskom planu udruge,  kao i izvješća o planu djelovanja u 2018. godini.

Od sveukupno 146 članova Matice slovačke Lipovljani, bilo ih je prisutno 84 sa članovima partnera KUD-a “Lipa“ i MPZ-a “Lira“.

Skupštinu je, nakon pozdravnog govora, uspješno vodio Josip Krajči, predsjednik MS Lipovljani, uz članove radnog predsjedništva, Maricu Tisaj, predsjednicu KUD-a“Lipa“ i Nevenku Zorić, predsjednicu MPZ „Lira“.

Svečana sjednica otvorena je hrvatskom i slovačkom himnom u izvedbi MPZ“Lira“, pod vodstvom umjetničkog voditelja Franje Rodića, a potom pjevačkim i folklornim nastupom KUD-a „Lipa“ koji su ovu 2017.godinu okrunili uspješnim nastupima diljem Lijepe naše.

Zahvaljujući partnerstvu ova dva društva s Maticom slovačkom Lipovljani, ostvaruju stalnu suradnju u očuvanju slovačkog pjevačkog i folklornog izričaja.

Upravo zbog takve suradnje se sa sigurnošću može potvrditi da je kulturno umjetnički amaterizam MS Lipovljani svakako na zavidnom nivou.

O izvrsnoj suradnji s KUD-om „Lipa“ i zborom „Lira“ govorile su Marica Tisaj i Nevenka Zorić, predsjednice ovih udruga.

Plan aktivnosti, pa onda i financijski plan za 2018. godinu, zaista je velik i raznolik, nadasve bogat i pomno razrađen, stoga očekuju financijski prihod od 243.855 kuna za sve predviđene programe.

U Lipovljanima rade na uređenju vlastite etno kuće, uređujući nakon kuće i štagalj na istom imanju, uz pripremanje muzejskog postava i povremeno održavanje aktivnosti udruge na tom impresivnom prostoru koje je u periodu od 2013.godine ugostilo 240 posjetitelja iz raznih krajeva, dok je samo ove godine zabilježeno 180 posjetitelja diljem Europe, poput Argentine i Španjolske.

Potaknuti brojem posjetitelja, planira se izdati turističko edukativna brošura o nastanku etno zbirke.

Brošura bi bila realizirana na dva jezika, te obogaćena sažecima na glavnim europskim jezicima.

Za ostvarenje velikog broja aktivnosti, potrebna su i znatna novčana sredstva.

Stoga je MS Lipovljani marljivo kandidirala sveukupno 11 projektnih programa prema Ministarstvu kulture, Savjetu za nacionalne manjine, vladinom Uredu za iseljene Slovake u Bratislavi, Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, te sukladno petogodišnjem projektnom programu pred otvorenim natječajima Općine Lipovljani i same Sisačko moslavačke županije.

Novitet je, da u veljači neće imati tradicionalnu skupštinu, jer su se upravo ovom Skupštinom usvojili programski i planski dokumenti, a kako izvještajna skupština po njihovom statutu i zakonu nije striktno propisana određenim rokom, ista će se održati u ljetno doba iduće godine.

U ime načelnika Općine Lipovljani, Nikole Horvata, te u ime svih vijećnika i suradnika općine, ali i u svoje ime, čestitkama i pohvalama za rad i aktivnost udruge, obratila se zamjenica načelnika Općine Lipovljani, Ljiljana Tomić.

Istaknula je kako će suradnja između MS Lipovljani i same općine i dalje biti uspješna kao i proteklih godina do sada.

Epilog Skupštine je prikaz uspješnog završetka godine uz iznimno bogat rad MS Lipovljani, koji uvelike nagovještava niz uspješnih i marljivih godina njihovog rada i u budućnosti.

(m.p.k.)