ODRŽANA 9. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LIPOVLJANI

Vijećnici općine Lipovljani održali su u četvrtak, 05. srpnja, sjednicu Općinskog vijeća, a na dnevnom redu našlo se 7 točaka. Najvažnije točke odnosile su se na prijedlog Odluke o subvencioniranju prijevoza učenika srednjih škola i prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na provedbu ulaganja u projekt izgradnje dječjeg vrtića u Lipovljanima.

                Na 9. sjednicu Općinskog vijeća općine Lipovljani odazvalo se 10 od ukupno 13 vijećnika. Odsutni vijećnici su opravdali izostanak.

 Sjednicu je vodio Tomislav Lukšić, predsjednik Općinskog vijeća, a osim vijećnika na sjednici su bili prisutni Nikola Horvat, načelnik općine Lipovljani, Ljiljana Tomić, zamjenica općinskog načelnika,  Marija Duda, ravnateljica Dječjeg vrtića „Iskrica“, predstavnici medija /Mreža TV, te računovodstveni referent Anđelka Štelma, komunalni redar Igor Hadžinski, pročelnica Danijela Matejaš i Natalija Rohan, viša stručna suradnica.

                Nakon predloženog dnevnog reda, vijećnici su prihvatili zapisnik s prošle sjednice Općinskog vijeća, održane u lipnju.

Prije aktualnog sata, pročitano je izvješće Mandatnog povjerenstva, o stavljanju mandata u mirovanje vijećnika Općinskog vijeća Općine Lipovljani i ispunjenju uvjeta za početak mandata zamjenika vijećnika. Tako je Mario Ribar, izabrani vijećnik u Općinsko vijeće Općine Lipovljani sa liste HSS-SDP-HSU-HNS, pismenim putem stavio mandat u mirovanje, a navedena koalicija stranaka pismenim putem je izvijestila Općinsko vijeće Općine Lipovljani da će umjesto Maria Ribara zamjenica vijećnika biti Marica Horvat sa liste HSS-SDP-HSU-HNS. Nakon izvješća, Marica Horvat položila je prisegu.

               Na aktualnom satu raspravljalo se najviše o pitanjima iz područja  komunalnog gospodarstva, te o tekućim i planiranim projektima. Na većinu pitanja odgovarao je općinski načelnik Nikola Horvat.

Nakon aktualnog sata, vijećnici su usvojili prijedlog Odluke o subvencioniranju prijevoza učenika srednjih škola. Troškove javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola Općina Lipovljani će subvencionirati u iznosu od 25% cijene mjesečne karte javnog prijevoza vlakom, i to u razdoblju od rujna do prosinca 2018. godine i od siječnja do lipnja 2019. godine.

U nastavku sjednice usvojeno je Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Iskrica u Lipovljanima, kojim se Marija Duda iz Lipovljana ponovno imenuje za ravnateljicu, na vrijeme od 4 godine, počevši od 27. srpnja 2018. godine.

U posljednjoj točki dnevnog reda, na raspravu je stavljen prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na provedbu ulaganja u projekt izgradnje dječjeg vrtića u Lipovljanima. Svrha ove Odluke je suglasnost za prijavu projekta na natječaj za provedbu podmjere 7.4.1., gdje se sredstva potpore osiguravaju iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, a gdje intenzitet javne potpore po projektu unutar ovog tipa operacije iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova, a maksimalno milijun eura, za ulaganje koje se nalazi u jedinici lokalne samouprave koja se razvrstava u IV. skupinu, sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti.

U raspravi općinski načelnik uvodno je i detaljno obrazložio prednosti, ali i mane postojećeg projekta Dječjeg vrtića u Lipovljanima. Naglasio je kako je izrada ovog projekta započeta tijekom 2007./2008. godine, te kako je ovaj projekt veoma zahtjevan, i tehnički, ali i financijski. Vrijednost projekta procijenjena je na gotovo 10 milijuna kuna, i to bez opreme vrtića. Također je naglasio kako je projektom predviđena klasična gradnja, te kako je upitna energetska učinkovitost, što bi uvelike utjecalo na troškove kasnijeg održavanja samog objekta. U svojem izlaganju načelnik je spomenuo i kako je projekt vrtića megalomanski, netto površine čak 1200 metara kvadratnih, dok mnogo veći gradovi rade čak duplo manje dječje vrtiće, zbog čega i puno bolje prolaze prilikom bodovanja na raznim natječajima. Naime, isti ovaj projekt već je bio prijavljen na isti natječaj,te nije sakupio dovoljno bodova. Načelnik je dodatno spomenuo,  kada bi ovaj projekt i prošao na navedenom natječaju, postavlja se pitanje otkuda isfinancirati preostalih 5-6 milijuna kuna u 24 mjeseca, koliko je vremensko razdoblje za provedbu projekta, s obzirom da je izvorni proračun Općine Lipovljani oko 6-6,5 milijuna kuna.  Nakon rasprave gotovo svih vijećnika, donesen je zaključak kako je nerealno očekivati potporu za postojeći projekt, ukoliko bi se aplicirao na natječaj, te kako treba krenuti u izradu nove projektne dokumentacije manjeg, montažnog dječjeg vrtića. Sukladno ovakvom zaključku, svi vijećnici jednoglasno su glasali protiv prijedloga ove Odluke.

Nakon posljednje točke dnevnog reda, vijećnicima je dana na znanje Odluka općinskog načelnika o imenovanju privremene ravnateljice Narodne knjižnice i čitaonice Lipovljani. Privremenom ravnateljicom ponovo se imenuje Marica Tisaj iz Lipovljana, s obzirom da se na javni natječaj nije prijavio niti jedan kandidat. Privremena ravnateljica imenuje se na vrijeme od jedne godine, kada će se ponovno raspisati javni natječaj za imenovanje ravnatelja.