ODRŽANA 8. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LIPOVLJANI

Vijećnici Općine Lipovljani održali su u srijedu, 06. lipnja, vrlo kratku, 8. sjednicu Općinskog vijeća. Na dnevnom redu našlo se šest točaka, od kojih je najvažnija donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Lipovljani

Sjednici je nazočilo 10 od 13 vijećnika, a vodio ju je  predsjednik Općinskog vijeća Tomislav Lukšić.

Izostanak za ovu sjednicu opravdali su vijećnici: Domagoj Budimir, Mario Ribar i Nada Toš.

Nakon jednoglasnog usvajanja dnevnog reda, na zapisnik je imala primjedbu vijećnica Mara Ljubičić koja je objasnila kako je na prošloj sjednici tražila pisani odgovor na svoje postavljeno pitanje, a dobila je samo usmeni.

Načelnik Nikola Horvat je rekao da je očito došlo do nesporazuma, jer je vijećnica na prošloj sjednici postavila pitanje te dodala kako se može odgovoriti usmeno ili pismeno, na što je on odgovorio usmeno, smatrajući kako nije potreban i pisani odgovor, ali da će na sljedećoj sjednici vijećnica dobiti i pisani odgovor na svoje pitanje.

U aktualnom satu nije bilo pitanja te je nastavljen rad po pojedinim točkama.

Glavna točka Dnevnog reda ove sjednice bila je Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na područje Općine Lipovljani.

Detaljne informacije na sve točke Dnevnog reda vezanih uz Prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem iznijela je pročelnica Danijela Matejaš. S obzirom da je Javni uvid u prijedlog Programa bio petnaest dana, te da je isti objavljen i na službenim web stranicama Općine Lipovljani kako bi mještani općine mogli dostaviti pisane prijedloge i prigovore na predloženi Program, na Prijedlog programa pristigao je samo jedan pismeni zahtjev sa dva prijedloga. Prvim prijedlogom tražilo se smanjenje sa predloženih 500 hektara za maksimalni zakup po pojedinoj pravnoj ili fizičkoj osobi, na 250 do 300  hektara. Nakon kraće rasprave vijećnici su jednoglasno usvojili prijedlog od 250 hektara. Drugim prijedlogom tražilo se predviđanje pojedinih katastarskih čestica, koje su van tehnoloških cjelina – tabli, za prodaju. Ovdje je pročelnica obrazložila kako će se pojedine čestice predvidjeti za prodaju nakon kompletnih očitovanja Hrvatskih voda i Hrvatskih šuma, što su vijećnici također prihvatili i usvojili.

U nastavku sjednice jednoglasno su usvojene Odluka o imenovanju Povjerenstva za zakup, Odluka o imenovanju Povjerenstva za prodaju i Odluka o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed  poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Lipovljani.