ODRŽANA 6. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LIPOVLJANI

Vijećnici općine Lipovljani održali su, u ponedjeljak, 26. ožujka jednosatnu sjednicu Općinskog vijeća, a na dnevnom redu našlo se 5 točaka. Najvažnije točke odnosile su se na analizu sustava i plan razvoja Civilne zaštite općine Lipovljani, te otvaranje postupka izmjene i dopune Prostornog plana općine Lipovljani.

                Na drugu ovogodišnju, a 6. sjednicu Općinskog vijeća općine Lipovljani, u ovom sazivu, odazvalo se 9 od ukupno 13 vijećnika. Odsutni vijećnici su opravdali izostanak, a među njima je i vijećnica gđa. Sandra Čiž koja je prije nekoliko dana postala majka. Čestitamo joj! 

 Sjenicu je vodio Tomislav Lukšić, predsjednik Općinskog vijeća, a osim vijećnika na sjednici su bili prisutni Nikola Horvat, načelnik općine Lipovljani i Ljiljana Tomić, zamjenica načelnika.

                Nakon predloženog dnevnog reda, uz iznesenu izmjenu Ljiljane Tomić, zamjenice načelnika općine, vijećnici su prihvatili zapisnik s prošle sjednice Općinskog vijeća, održane krajem siječnja.    

                Nakon toga, vijećnik HDZ-a, Domagoj Budimir iz Lipovljana dao je vijećničku prisegu, i tako postao punopravni vijećnik Općinskog vijeća općine Lipovljani.

                Bez velike rasprave, vijećnici Općinskog vijeća su, uz obrazloženje Nikole Horvata, načelnika općine Lipovljani, te djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela, Natalije Rohan i Danijele Matejaš, prihvatili dva dokumenta vezano uz organiziranje Civilne zaštite općine Lipovljani. Najprije je usvojena analiza stanja sustava Civilne zaštite na području općine Lipovljani, koja upoznaje vijećnike kako sustava djeluje, ali i koje su manjkavosti i potrebe sustava, posebno kad se pojavi nužnost aktiviranja Civilne zaštite, poput prošlog tjedna, prijetnji od poplava.

                Drugi usvojeni dokument je Plan razvoja sustava Civilne zaštite za 2018. godinu, s trogodišnjim financijskim potrebama tog sustava. Tako se u civilnu zaštitu općine Lipovljani u slijedeće tri godine planira uložiti po 5 tisuća kuna, a u vatrogastvo, kao najorganiziraniji i najbrojniji dio Civilne zaštite, po 200 tisuća kuna u godini. Vijećnik Franjo Vlahović je upitao ima li novca u proračunu općine Lipovljani za planirane potrebe, a Nikola Horvat, načelnik općine, odgovorio mu je da su to najosnovnije potrebe i da će se novac planirati u Općinskom proračunu prema tim potrebama. Već na slijedećoj sjednici Općinskog vijeća bit će iznesene izmjene općinskog proračuna, u kojima će se, među ostalim, planirati novac za sustav civilne zaštite.

                Na kraju 6. sjednice Općinskog vijeća općine Lipovljani donesena je odluka da se pokreće novi postupak izmjena i dopuna Prostornog plana općine Lipovljani. Razlog pokretanju izmjena Prostornog plana, prije svega je, najava izrade nove međužupanijske ceste od Lipovljana do Lipika, koja bi se protezala od novog izlaza s autoceste u Lipovljanima, pa dolinom Subocke, sve do Lipika. Predviđeni početak gradnje je 2020.godina, pa se pokreće izmjena Prostornog plana.

Osim buduće ceste i građani mogu tražiti, zbog svojih potreba promjene u Prostornom planu. Stoga je upućen poziv svim stanovnicima općine Lipovljani, a već je bilo zahtjeva iz Kolodvorske ulice u Lipovljanima, da svoje zahtjeve za izmjenu Prostornog plana upute stručnim službama općine Lipovljani kako bi se mogli uvrstiti u predstojeće izmjene i dopune Prostornog plana.

Nakon njegove izmjene, zbog planirane nove ceste, i ostalih potreba stanovnika općine Lipovljani, na redu će biti i izmijene Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije. 

                Na završetku 6. sjednice, vijećnicima je najavljena nova sjednica Općinskog vijeća koja će se održati u roku od mjesec dana.

Damir SMETKO