Održana 3. sjednica Općinskog vijeća Općine Lipovljani

Treća sjednica Općinskog vijeća Općine Lipovljani u novom sazivu, održana je u ponedjeljak, 23. listopada u večernjim satima. Na sjednici je bilo nazočno 9 vijećnika od 13, a nedostajali su Domagoj Budimir, Franjo Vlahović, Ivan Magdić i Mario Ribar.

Sjednicu je predvodio predsjednik Općinskog vijeća Tomislav Lukšić uz nazočnost  Nikole Horvata, načelnika Općine Lipovljani i njegove zamjenice Ljiljane Tomić.

Uz dopunu dnevnog reda prije početka sjednice, pripremljeno je i uspješno obrađeno 11.točaka dnevnog reda.

Nakon jednoglasno usvojenog zapisnika sa 2.sjednice, predsjednik Mandatnog povjerenstva Općine Lipovljani, Josip Kovačević, podnio je izvješće o stavljanju mandata u mirovanje vijećnika Josipa Krajčija sa liste Grupe birača, a umjesto kojeg je izabrana Mara Ljubičić, po pismenom prijedlogu Liste Grupe birača.

Nada Toš i Mara Ljubičić položile su prisegu vijećnika, nakon čega je održan aktualni sat na kojem je 6 vijećnika uputilo pitanja vezana uz problematiku derutnog stanja županijske ceste od Kraljeve Velike prema Piljenicama,  rekonstruiranje centra te asfaltiranje nerazvrstanih cesta u Općini, ali i pitanje vezano za vodospremu na Torovima i magistralnom  vodovodu na relaciji Kutina-Lipovljani.

Pitanja načelniku Općine, Nikoli Horvatu i direktoru LIP-KOM-a, Danijelu Lenartu, uputili su vijećnici Nada Toš, Josip Kovačević, Sandra Čiž, Dubravka Hubak, Ines Babić i Josip Štavalj koji su odmah nakon upita dobili i adekvatne odgovore.

Usvojen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Općinskog proračuna Općine Lipovljani za 2017. godinu i Izvještaj o izvršenju plana razvojnih programa za 2017. godinu koji je podnio Nikola Horvat, načelnik Općine Lipovljani.

Također je usvojen i polugodišnji financijski izvještaj Dječjeg vrtića „Iskrica“, „Narodne knjižnice i čitaonice Lipovljani“ te financijsko izvješće LIP-KOM-a d.o.o. Lipovljani za 2016.godinu kao i financijsko izvješće LIPKOM SERVISA d.o.o. Lipovljani za 2016.godinu.

Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava iz Općinskog proračuna za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Lipovljani, jednoglasno je usvojen kao i prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu stipendija uz obrazloženje Danijele Matejaš, pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lipovljani.

Na kraju, bez rasprave je usvojena  i dopuna dnevnog reda, Prijedlog odluke o izmjenama odluke općinskim porezima, koji se odnosi na usklađivanje s postojećim izmjenama zakona o lokalnim porezima.

Općinski vijećnici su sve točke dnevnog reda, njih 11. uz dopunu, usvojili i time uspješno zaključili 3. konstituirajuću sjednicu  Općinskog vijeća Općine Lipovljani.

Martina Prochazka Kovačić