ODRŽANA 21. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA U LIPOVLJANIMA

– U prvoj polovici ove 2016. godine, Općina Lipovljani je poslovala zadovoljavajuće, prihode je ostvarila nešto više od plana prihoda i primitaka, a rashodi su nešto manji od planiranih. No, u odnosu na prihode u proteklim godinama, nastavlja se pad vlastitih prihoda i to nas zabrinjava, s tim ne možemo biti zadovoljni, ali niti možemo na to utjecati, budući je pad prihoda rezultat promjene nekih zakonskih regulativa, te ekonomskih kretanja – istaknuo je Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani, na 21. sjednici Općinskog vijeća općine Lipovljani, održanoj u srijedu, 5. listopada, navečer.

GEDSC DIGITAL CAMERAU prvih 6 mjeseci proračun Općine Lipovljani ostvario je ukupni prihod od 5.674.691 kunu, što je gotovo 52% od ukupno planiranih prihoda za 2016. godinu. Ukupni rashodi i izdaci u tom razdoblju bili su 4.922.427 kuna, što je 46,7% od ukupno planiranih rashoda, pa je ostvaren višak prihoda u iznosu od 752.263 kune. No, kada se tim viškom pokrije manjak prihoda, koji se u poslovanju Općine Lipovljani dogodio na kraju 2015. godine, i koji je iznosio 398.778 kuna, ostaje stvarni višak prihoda u iznosu od ukupno 356.935 kuna. To je odlično ostvarenje prihoda, ali on je rezultat naplate lanjskih i ovogodišnjih kapitalnih investicija. Ove godine oprihodovana su sredstva za reciklažno dvorište i povrat kapitalnih ulaganja od IPARD programa – EU sredstava, a u proračun su uplaćena i ukupna sredstava za zaposlenike javnih radova i stručnog osposobljavanja u ovoj godini. Stvarni prihodi su u padu, a za sada su od naftne rente i šumskog doprinosa, prihoda od poreza manji za oko 800.000 kuna, u odnosu na prošlu i godinu prije. Jedini porast prihoda u odnosu na prvo polugodište 2015.godine, bilježi se u naplati komunalnog doprinosa, komunalne naknade i kazni od zadržavanja nezakonito izgrađenih objekata, koji je u postupku legalizacije prihod općine. Ti prihodi su u odnosu na polugodište 2015.godine u porastu od 250.000 kuna.

GEDSC DIGITAL CAMERAIzvješće o polugodišnjem izvršenju općinskog proračuna Općine Lipovljani, bez dodatne rasprave, općinski vijećnici su jednoglasno prihvatili. Na 21. sjednici, u srijedu, 5. listopada bilo je prisutno 11 od 13 općinskih vijećnika, a sjednicu je vodila Anka Doležal, predsjednica Općinskog vijeća.

Izvješće o poslovanju Općine Lipovljani u prvih pola godine, bila je jedna od najvažnijih točaka ove sjednice. Prije nje usvojen je zapisnik s prošle sjednice i aktualni sat na kojem je troje vijećnika uputilo 5 pitanja o komunalnim potrebama na području općine Lipovljani, vezanih uz problematiku kanalizacije, površinske odvodnje, vodovoda u Kraljevoj Velikoj, te cesta u Piljenicama. Pitanja su uputili vijećnici Miroslav Horvat, marinko Sabadoš, te Damir Kvaternik, koji su upozorili kroz aktualni sat i postavljena pitanja na ovu problematiku.

Bez rasprave su prihvaćena i izvješća o izvršenju financijskog plana za općinske ustanove: Dječji vrtić ‘Iskrica’ i Narodnu knjižnicu i čitaonicu Lipovljani. Nakon polugodišnjih izvješća, pred vijećnike je došao prijedlog odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj za izgradnju novog Dječjeg vrtića i rekonstrukciju ulice Josipa Kozarca s nogostupom. Prijedloge je obrazložio općinski načelnik Mario Ribar, koji je naglasio da se otvaraju izvori financiranja za ove velike investicije, koje sredstvima iz općinskog proračuna ne bi mogli izgraditi, i zatražio podršku svih vijećnika za kandidiranje već potpuno pripremljenih projekata.

GEDSC DIGITAL CAMERAPrijedlozi za ulaganja u novu zgradu dječjeg vrtića i u rekonstrukciju ulice Josipa Kozarca dobili su, kod glasovanja, jednoglasnu potporu svih prisutnih vijećnika na sjednici Općinskog vijeća Lipovljani.

Na kraju 21. sjednice Općinskog vijeća, bez rasprave su prihvaćene izmjene i dopune Pravilnika o stipendiranju studenata. Obrazložila ih je Natalija Rohan, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lipovljani. Usvojen je i prijedlog odluke o raspisivanju javnog natječaja za ovogodišnju dodjelu stipendija studentima općine Lipovljani, u kom će se raspisati stipendije za ukupno 7 studenata,  čija će stipendija 10 mjeseci u godini iznositi po 700 kuna.

Damir SMETKO

odluke-05-10-2016-vijece-21

biljeske-uz-izvjesce-o-izvrsenju-opcinskog-proracuna-i-izvrsenje-razvojnih-programa-opcine-lipovljani-za-razdoblje-od-01-01-2016-do-30-06-2016-g

GEDSC DIGITAL CAMERA GEDSC DIGITAL CAMERA