ODRŽANA 19. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LIPOVLJANI

Općinski vijećnici općine Lipovljani raspravili su, i prihvatili, izvješća i odluke pripremljenih 15 točaka dnevnog reda, koliko ih se našlo na 19. sjednici Općinskog vijeća. Sjednica je održana u utorak, 24. svibnja, a vodila ju je Anka Doležal, predsjednica Općinskog vijeća općine Lipovljani.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERANakon usvajanja zapisnika s prošle, 18. sjednice Općinskog vijeća, na sjednici je donesen zaključak kojim se daje suglasnost Vodovodu Novska na povećanje temeljnog kapitala poduzeća. Obrazloženje vijećnicima dao je Mario Filipović, direktor Vodovoda Novska, koji je naglasio da se temeljni kapital distributivnog poduzeća vode povećava temeljem zakonskih odredbi. Obavlja se kroz prijenos nekretnina – vodnih građevina iz vlasništva grada Novske, u vlasništvo Vodovoda Novska, a kako Općina Lipovljani ima suvlasništvo u poduzeću, i ona treba dati svoju suglasnost. Za potpisivanje svih dokumenata, u vezi s povećanjem temeljnog kapitala Vodovoda Novska, ovlašten je općinski načelnik, sukladno spomenutom Zaključku.

Nakon davanja suglasnosti, kao treća točka dnevnog reda, održan je aktualni sat. Pitanja su bila KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERAupućena, uglavnom, općinskom načelniku Mariu Ribaru. Ukupno 5 vijećnika uputilo je 7 pitanja, a sva su se odnosila na izgradnju, uređenje ili održavanje infrastrukturnih objekata na području općine Lipovljani.

Izvješće o izvršenju Proračuna općine Lipovljani za prošlu godinu, vijećnicima je obrazložio načelnik Mario Ribar. Naglasio je da je prošla godina završena s deficitom od 398.000 kuna, a razlog tome su smanjena realizacija prihoda od poreza na dohodak, prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta, te prihoda od rudne rente. Samo u prošloj godini ovim smanjenjem prihoda, što je u dobroj mjeri odraz i izmjene zakonodavstva u RH, ali i nekih svjetskih trendova, poput niske cijene sirove nafte, Općina Lipovljani je izgubila oko 700.000 kuna, što je oko 10% izvornih sredstava proračuna. To se najviše u rashodovnoj strani proračuna odrazilo na smanjivanju sredstava udrugama građana, obveznih korisnika proračuna, poput vatrogastva, političkih stranaka, ali i u odgađanju planirane izgradnje komunalne infrastrukture.

Ukupan prihod koji je realiziran prošle godine iznosio je ukupno 8.512.860 kuna, dok su ukupni KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERArashodi iznosili 8.710.519 kuna, što sa prenesenim manjkom iz 2014.godine od oko 201.000 kuna iznosi spomenuti manjak prihoda od oko 398.000 kuna ili oko 4,5 % proračuna na kraju prošle godine.  Na žalost, pad prihoda se nastavlja i ove godine, no manjak iz prošle godine planski će se pokriti u ovoj godini. Bez rasprave vijećnici su prihvatili izvješće o izvršenju općinskog Proračuna za 2015. godinu.

Naslonjena na izvješće o lanjskom izvršenju proračuna, vijećnici su prihvatili i izvješća o smanjenom izvršenju Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture, koji je prošle godine iznosio oko 2,5 milijuna kuna, što je s obzirom na smanjenje prihoda zadovoljavajuće, te o programu održavanja te infrastrukture u 2015. godini.

Vijećnici su također, prihvatili i izvješće o utrošenim sredstvima naplaćenim za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada za prošlu godinu, financijsko izvješće o poslovanju Dječjeg vrtića Iskrica iz Lipovljana, koji je za svoj rad u prošloj godini utrošio ukupno 804.000 kuna, i Pravilnik, te Plan upisa djece u Dječji vrtić u Lipovljanima.KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Po prvi puta, jer samostalno posluje tek od prošle godine, pred vijećnicima su se našla i izvješća o financijskom poslovanju i radu Narodne knjižnice i čitaonice u Lipovljanima. Izvješće je podnijela Marica Tisaj, a izvješća su jednoglasno usvojena.

Općinski vijećnici na 19. sjednici, na kraju su potvrdili prijedlog članova Nadzornog odbora ‘Lipkom servisa’, te predložili Županijskom sudu u Sisku po dvije osobe za imenovanje sudaca porotnika pri Županijskom sudu i sudu za mladež.

Damir SMETKO

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA