Održana 15. sjednica Općinskog vijeća

U ponedjeljak 29. travnja održana je 15. sjednica Općinskog vijeća, koju je vodio Tomislav Lukšić, predsjednik Općinskog vijeća i na kojoj je bilo prisutno 12 od ukupno 13 vijećnika Općinskog vijeća Lipovljani.

Nakon jednoglasno usvojenog zapisnika sa prethodne sjednice vijeća, održan je aktualni sat na kojemu je postavljeno 10 pitanja, uglavnom vezanih uz komunalnu infrastrukturu.

Uz tijek projekata kanalizacijske i cestovne mreže na području Općine Lipovljani, Općinsko rukovodstvo sa zaposlenicima upravnog odjela Općine Lipovljani, nastavljaju na pripremi i ostvarenju novih projekata komunalne infrastrukture, poput nastavka izgradnje novih nogostupa ili zamjeni sadašnje rastrošne, sa učinkovitijom  javnom rasvjetom, pa su pitanja  bila vezana i uz tu tematiku.

         Nakon aktualnog sata usvojen je niz odluka i izvješća. Usvojen je izvještaj o izvršenju općinskog proračuna za 2018. godinu. Prihodi poslovanja Općine Lipovljani za 2018. godinu iznose 13.403.295 kuna, što je 96,5% od planiranog.

Nakon te odluke donesena je i odluka o pokriću manjka u poslovanju  iz 2018. godine. Manjak prihoda Općine Lipovljani, u iznosu od 943.035 kuna pokrit će se tijekom 2019. godine u trenutku kada temeljem ugovora o rekonstrukciji ulice Josipa Kozarca i nogostupa u Lipovljanima, Agencija za plaćanje iz izvora Kapitalnih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava M/ 7.2.2. u poljoprivredi, izvrši plaćanje prema podnijetom zahtjevu i obračunskim situacijama nastalim u prosincu 2018.godine. Ta odluka ne utječe na redovno, svakodnevno, poslovanje Općine Lipovljani.  Ukratko, Projekt rekonstrukcije ulice Josipa Kozarca financiran je EU sredstvima u iznosu od 100%, međutim isplata se vrši nakon izgradnje, pa je jedan dio Općini Lipovljani isplaćen 2018. godine, dok će ostatak biti isplaćen u toku 2019. godine.

Vijećnici su, većinom glasova, usvojili i izvješća o izvršenju programa održavanja i programa gradnje komunalne infrastrukture u 2018. godini, vezano uz izvršenje općinskog proračuna u prošloj godini, bez rasprave.

Općinski vijećnici prihvatili su i financijska izvješća Lip-kom-a d.o.o., i Lipkom servisa d.o.o., komunalnih poduzeća općine Lipovljani, koje je za sjednicu Općinskog vijeća pripremio direktor oba poduzeća Danijel Lenart. Poduzeće LIP-KOM d.o.o. u 2018. godini ostvarilo je prihod od 2.084.043 kune, te rashod u visini od 2.046.520 kuna. To znači da je, ipak, pozitivno poslovalo, te ostvarilo dobit od 31.464 kune.

Komunalno poduzeće ‘Lipkom servisi’ radilo je sve komunalne  djelatnosti na području općine Lipovljani. Ukupni poslovni prihodi u 2018. iznosili su 1.927.480 kuna, a ukupni rashodi 1.912.807 kuna, pa je pozitivno poslovalo i, nakon oporezivanja, ostvarilo dobit od 12.776 kuna. Izvješća su prihvaćena, bez veće rasprave.

Bez gubitaka su poslovale i dvije općinske ustanove. Dječji vrtić ‘Iskrica’ u Lipovljanima lani je ostvario ukupni prihod od 871.973 kune, a ukupno rashod od 856.767 kuna. Još važnije od pozitivnog poslovanja je to što su sva djeca upisana i mogu, prema potrebama roditelja, boraviti u vrtiću. Uz izvješće o lanjskom poslovanju prihvaćen je i Plan upisa djece u vrtić za godinu 2019./20.

Pozitivno je poslovala i Narodna knjižnica i čitaonica Lipovljani. U prošloj godini ostvarila je prihod od 202.445 kuna, 6% manje od planiranog, no i rashodi su bili nešto manji pa je ukupno poslovanje bilo u visini 199.378 kuna. Izvješća su prihvaćena bez rasprave. 

Zbog dobrog planiranja i raspolaganja općinskim novcem, te napornim radom, značajno se povećao obim posla u Općinskoj upravi i pri lobiranju za projekte. Zbog stalnog rada na novim projektima i zbog toga što su dužnosnici, službenici i ostali zaposlenici Općine Lipovljani među najslabije plaćenima u županiji, predložene su i izglasane odluke o povećanju koeficijenata i plaća te o naknadama vijećnicima i zamjenici načelnika. Od 2009. godine od kada je koalicijska većina došla na vlast, plaće su ili snižavane ili su stagnirale, a vijećnici i volonteri dužnosnici su obavljali dužnost za nula kuna ili uz minimalnu naknadu. Napominjemo kako i sa ovim povećanjem Općina Lipovljani ima višestruko niže naknade i plaće u odnosu na Gradove i Općine u okruženju i regiji.

Vijećnici su također, na prijedlog vijećnika vladajuće koalicije Općinskom vijeću Lipovljani, promijenili dosadašnju odluku o socijalnoj skrbi. U djelu te odluke koja se odnosi na naknadu za rođenje djeteta u obitelji, povećani su iznosi, i to značajno. Podrška prvo rođenom djetetu iznosi 3.000 kuna, drugo rođenom djetetu 6.000 kuna, a trećem i svakom  slijedećem u obitelji 10.000 kuna.

Donesena je i odluka da se Mario Ribar, dosadašnji član Nadzornih odbora LIP-KOM-a i ‘Lipkom servisa’ razriješi dužnosti, na njegov osobni zahtjev, a da se za novog člana Nadzornih odbora LIP-KOM-a i ‘Lipkom servisa’ imenuje Miroslav Pavičić iz Lipovljana.

Na kraju 15. sjednice Općinskog vijeća, donijeta je i odluka o načinu korištenja društvenih domova na području općine Lipovljani, kojom se utvrđuju pravila korištenja sva 4 društvena doma na području Općine Lipovljani – u Lipovljanima, Krivaju, Kraljevoj Velikoj i Piljenicama. Odluka prije svega definira način izdavanja i kućni red, kako bi domovi imali odgovarajuću brigu, kako bi se kvalitetnije čuvali i bili na raspolaganju svim udrugama i mještanima.

Ova odluka donesena je i usvojena jednoglasno, sa 12 glasova za (9 vladajućih i 3 oporbena vijećnika).

Damir SMETKO