ODRŽAN RADNI SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA MANARA GRUPPO I PODUZEĆA B.I.&O.S d.o.o.

Općinski načelnik Nikola Horvat sa suradnicima, održao je u subotu 27. svibnja 2017. godine sastanak sa direktorom Manara Gruppo SPA, g. Fabio Manara, te direktoricama poduzeća B.I.&O.S d.o.o. Anitom Peserico i Tihanom Mikša Iđotić.

Na radnom sastanku su sudjelovali Ljliljana Tomić, zamjenica Općinskog načelnika, te Mario Ribar, dosadašnji Općinski načelnik.

Tema sastanka bila je predstavljanje namjere, te samoga projekta potencijalnog investitora, kao i predstavljanje lokacije poduzetničke zone Blatnjača, kao potencijalne lokacije realizacije predstavljenog projekta.

Nakon održanog radnog sastanka, sudionici istoga obišli su lokaciju poduzetničke zone, na kojoj su upoznati oko dinamike dovršetka, opremanja, kao i predviđenoj vremenskoj dinamici puštanja u promet izlaza na autocestu, koji je izuzetno važan pri donošenju Odluka oko ulaganja i realizacije predstavljenog projekta na područje Lipovljana.

Nakon obilaska lokacije poduzetničke zone, te radnog sastanka, zaključeno je da postoji zajednički interes u realizaciji predstavljenog projekta, te je iskazana nada da će suradnja između ovoga investitora i Općine Lipovljani rezultirati upravo konkretnim ulaganjem.

Načelnik Horvat izrazio je spremnost za pomoć i žurno rješavanje svih potreba, kako bi odluka oko ulaganja i realizacije ovoga projekta bila usmjerena u Lipovljane.