ODRŽAN RADNI SASTANAK S PREDSJEDNIKOM UPRAVE HRVATSKIH ŠUMA

Radni sastanak s predsjednikom Uprave Hrvatskih šuma g. Krunoslavom Jakupčićem održao je u četvrtak 30.ožujka 2017.godine u Zagrebu, u sjedištu direkcije Hrvatskih šuma, općinski načelnik Mario Ribar.

Na sastanku je bilo razgovora o dosadašnjoj uspješnoj suradnji koju Općina Lipovljani ima sa Hrvatskim šumama, a prije svega sa Šumarijom Lipovljani, te UŠP Zagreb, koju je donedavno vodio upravo g. Krunoslav Jakupčić, sadašnji predsjednik Uprave Hrvatskih šuma.

Suradnja je uspješna na mnogim programima, a posebno manifestacijama, koje se kroz godinu organiziraju u Općini Lipovljani, poput Dana Josipa Kozarca u Lipovljanima i Lipovljanskih susreta, u sklopu kojih je prošle godine održano Međunarodno natjecanje šumarskih radnika sjekača, od kojih su mnogi naši sumještani, zaposlenici Šumarije Lipovljani, članovi izuzetno uspješne reprezentacije Hrvatske, šumarskih radnika sjekača na mnogim međunarodnim natjecanjima i prvenstvima, pri čemu uspješno promoviraju šumarsku struku, Republiku Hrvatsku, ali i Općinu Lipovljani.

Na radnom sastanku, ponovno je aktualizirana i problematika županijske ceste Lipovljani – Kraljeva Velika – Piljenice (dionice L33138, L33137), koja je uslijed jake zime, te ogromnog tereta, ali i prekomjernog korištenja gotovo u potpunosti uništena.

Na ovu temu je zaključeno da će Hrvatske šume dati svoj doprinos u zajedničkom rješavanju ovoga problema ceste, a u čije su rješavanje već ranije uključeni Općina Lipovljani i Županijska uprava za ceste SMŽ.

Na kraju, općinski načelnik se zahvalio predsjedniku Uprave g. Krunoslavu Jakupčiću na prijemu, na potpori mnogim programima, te manifestacijama, kao i na konkretnom uključivanju Hrvatskih šuma u rješavanju problema ceste Kraljeva Velika – Piljenice, te je izrazio i nadu i želju da će se razumijevanje i ovakva suradnja nastaviti i u budućnosti.