ODRŽAN RADNI SASTANAK NA TEMU BUDUĆE SPOJNE CESTE LIPIK – LIPOVLJANI

Sastanak je održan 12.01. u Novskoj, a na sastanku su sudjelovali župani Požeško-slavonske i Sisačko-moslavačke županije, Alojz Tomašević i Ivo Žinić, uz predstavnike Općine Lipovljani, načelnika Nikolu Horvata i predsjednika Općinskog vijeća Tomislava Lukšića, predstavnike Grada Lipika predvođene gradonačelnikom Vinkom Kasanom, gradonačelnicu Pakraca Anamariju Blažević sa suradnicima, a domaćin je bio gradonačelnik Grada Novske Marin Piletić sa suradnicima.

Nikola Horvat istaknuo je kako Općina Lipovljani daje punu potporu projektu, uz napomenu kako će pokrenuti proceduru izmjene prostorno planske dokumentacije što je prije moguće.

Radi se o projektu ceste u dužini od 23,7 kilometra koja će u tri faze gradnje ići od Lipika, te nizinskim dijelom terena sve do Lipovljana, gdje bi se spajala na županijsku cestu Ž3124 Kutina-Novska i kroz lipovljansku poduzetničku zonu na autocestu A3 – čvor Lipovljani koji će uskoro biti otvoren.

Očekivani početak gradnje je 2020. godina, a do tada je potrebno izraditi projektnu, kao i prilagoditi “prostorno 0p1200lansku dokumentaciju”. Na temu idejnog prijedloga ceste Lipik-Lipovljani razgovaralo se već nekoliko puta prošlih godina, u čemu je u potpori uz grad Lipik i ostale sudjelovala i Općina Lipovljani. Spojna cesta je od izuzetne važnosti za gradove Lipik i Pakrac, ali i za čitavu Požeško – slavonsku županiju jer će se njome ovaj kraj kraćim i bržim putem povezati na autocestu. Isto tako bitna je i za dio Bjelovarsko-bilogorske županije, jer se radi o spojnoj cesti na državnu cestu D5 Virovitica-Daruvar-Lipik-Okučani. Za Općinu Lipovljani ova cesta je od velikog značaja jer pretpostavlja izgradnju druge faze projekta izlaza na autocestu (spoj od naplatne postaje direktno na županijsku cestu Ž3124 Kutina-Novska). Isto tako, realizacija ovog projekta čini Lipovljane još bolje prometno povezanima te Općina dobiva bolje opremljenu i koknurentniju gospodarsku zonu uz izlaz na autocestu A3.

Na sastanku je istaknuto da je struka potvrdila kako je upravo nova trasa ceste Lipovljani – Lipik najefikasnije, najpovoljnije i najrealnije rješenje u odnosu na obnovu i rekonstrukciju dionice prema Novskoj koja ide brdovitim terenom.

Na ovom sastanku je donesena odluka, isto tako i podrška dvojice župana,te gradova Lipika, Pakraca i Novske te Općine Lipovljani da se ide u izradu projektne dokumentacije i prilagodbu prostorno-planske dokumentacije. Očekivani početak izgradnje mogao bi biti 2020. godine, apliciranjem na EU fondove.

autor fotografija: Željko Gašparović