ODRŽAN OKRUGLI STOL O NACIONALNIM MANJINAMA NAKON ULASKA HRVATSKE U EUROPSKU UNIJU

‘LIPOVLJANSKI SUSRETI 2013.’

ODRŽAN OKRUGLI STOL O NACIONALNIM MANJINAMA NAKON ULASKA HRVATSKE U EUROPSKU UNIJU

 

Pod predsjedanjem Aleksandra Tolnauera, predsjednika Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske, u Lipovljanima je u subotu, 24. kolovoza, u okviru ovogodišnjih ‘Lipovljanskih susreta’ održan Okrugli stol na temu: ‘Nacionalne manjine u uvjetima nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju”.  Domaćini Okruglog stola bili su Općina Lipovljani i Osnovna škola Josipa Kozarca, čiji učenici u izbornoj nastavi uče češki, slovački i ukrajinski jezik.

Okrugli stol, na kom su bili prisutni mnogi pripadnici nacionalnih manjina, otvorio je Josip Krajči, u ime Organizacijskog odbora ‘Lipovljanskih susreta’, a u ime domaćina sudionike stručnog skupa pozdravili su Mario Ribar, načelnik Općine Lipovljani, Mirjana Faltis, ravnateljica Osnovne škole i Zdenko Vahovec, dožupan Sisačko-moslavačke županije.

Uvodno izlaganje na temu: ‘Nacionalne manjine u uvjetima nakon ulaska Republike Hrvatske u EU’ održao je Aleksandar Tolnauer uspoređujući stanje od prije ulaska u Europsku uniju sa kretanjima na tom području nakon 1. srpnja ove godine. Na istu temu, ali s usporedbama o istim kretanjima u zemljama Unije, govorio je magistar Branko Sočanac. O zakonskim rješenjima i određivanju vrijednosti društva prema nacionalnim manjinama, te potrebi za stalnim praćenjem stanja, na skupu je izlagala dr.sc. Antonija Petričušić sa  Katedre za sociologiju Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Pri kraju stručnog skupa o konkretnom radu na projektima nacionalnih manjina govorio Vladimir Bilek, saborski zastupnik češke i slovačke nacionalne manjine.

Okrugli stol zaključio je Aleksandar Tolnauer, naglasivši važnost stalnog praćenja stanja i zakonskih rješenja na području nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.

U tome kontekstu, Općina Lipovljani ima veliku mogućnost za novim povezivanjem sa matičnim zemljama naših manjina, razmjenom kulture običaja i znanja, ali i novim razvojnim projektima.   (D. SMETKO)