ODRŽAN OKRUGLI STOL NA TEMU NACIONALNE MANJINE – MIGRACIJE I SIGURNOST U DEMOKRATSKIM DRUŠTVIMA

O potrebama i problemima u životu pripadnika nacionalnih manjina, svake godine tijekom „Lipovljanskih susreta“, razgovara se na Okruglom stolu, stručnom skupu u organizaciji Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske i Općine Lipovljani. Ove godine tema stručnog skupa održana je pod nazivom: „Nacionalne manjine – migracije i sigurnost u demokratskim društvima.

Okruglim stolom, održanim u subotu, 25. kolovoza u Narodnoj knjižnici i čitaonici u Lipovljanima, nastavljen je drugi dan „Lipovljanskih susreta 2018.“ Stručni skup otvorio je Josip Krajči, dugogodišnji član organizacijskog odbora LS-a.

Sve prisutne goste i uvodničare na temu skupa, pozdravio je i uputio riječi zahvale, Nikola Horvat, načelnik općine Lipovljani.  Istaknuo je ponos na postignuće ostvareno kroz održavanje LS-a koje je vratilo onu prepoznatljivost Lipovljana vezano za multikulturalnost, i održavanje okruglog stola na razne teme koje su do sada obrađene, ali i sadašnju koja daje jedan značajan doprinos u očuvanju kulturne baštine i tradicije koju Lipovljani prezentiraju kroz organiziranje i održavanje „Lipovljanskih susreta“.

Uvodno predavanje o migracijama i sigurnosti nacionalnih manjina u demokratskim društvima, održao je  Aleksandar Tolnauer, predsjednik Savjeta za nacionalne manjine u RH. Nakon njega, riječ je preuzela doc. dr. sc. Antonija Petričušić sa katedre za sociologiju Pravnog fakulteta u Zagrebu, koja je uz punu pažnju svih nazočnih  govorila o mobilizaciji većine protiv nacionalnih manjina, te zašto pozivanje na uskratu i ograničavanje prava nacionalnih manjina predstavlja napad na demokratski poredak.

Za riječ javili su se i Vladimir Bilek, saborski zastupnik za češku i slovačku nacionalnu manjinu,  Mirko Vavra, predsjednik Saveza Slovaka u RH, te Marija Valek, potpredsjednica Saveza Čeha u RH. Osim konstruktivne rasprave bilo je tu i raznih pitanja, ponajviše na goruću temu izbjegličke krize, te uvijek aktualnim pitanjima prava nacionalnih manjina.

Okrugli stol na „Lipovljanskim susretima 2018.“ završio je zaokruživanjem rasprave uvodničar Josip Krajči, dugogodišnji član organizacijskog odbora LS-a.