Odluka o rezultatima izbora članova vijeća slovačke nacionalne manjine u Općini Lipovljani

        Na osnovi članka 74. stavka 4. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (“Narodne novine”, broj 25/19, dalje: Zakon), a u svezi članka 76. stavka 1. i članka 77. stavka 1. Zakona, nakon provedenih izbora članova Vijeća slovačke nacionalne manjine u Općini LIPOVLJANIMA 5. svibnja 2019., Općinsko izborno povjerenstvo Općine LIPOVLJANI na sjednici održanoj 05. svibnja 2019. utvrdilo je i objavljuje ODLUKU O REZULTATIMA IZBORA ČLANOVA VIJEĆA SLOVAČKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI LIPOVLJANIMA

 I. Od ukupno 68 birača upisanih u popis birača, glasovanju je pristupilo 11 birača, odnosno 16,18%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 11 birača, odnosno 16,18%. Važećih listića bilo je 11, odnosno 100,00%. Nevažećih je bilo 0 glasačkih listića, odnosno 0,00%.  

II. Kandidati za izbor članova Vijeća slovačke nacionalne manjine u Općini LIPOVLJANIMA dobili su sljedeći broj glasova:   

1. VLADO TURAS 6 glasova

2. ZLATKO ŠTRBAN, 30.06.1972. 5 glasova

3. JOSIP KRAJČI 4 glasa

4. JOSIP MOKRI 4 glasa

5. DALIBOR KRAJČI 3 glasa

6. SONJA MOKRI 3 glasa

7. MARIJA ŽIVKOVIĆ 3 glasa

8. ZLATKO BRNUŠAK 2 glasa

9. ZLATKO ŠTRBAN, 28.08.1952. 2 glasa

10. BRANKO VINCENT 2 glasa

III. Na osnovi članka 53. stavka 2. i 3. Zakona, utvrđuje se da su za članove Vijeća slovačke nacionalne manjine u Općini LIPOVLJANIMA izabrani: 

 1.VLADO TURAS

2.ZLATKO ŠTRBAN, 30.06.1972.

3.JOSIP KRAJČI

4.JOSIP MOKRI

5.DALIBOR KRAJČI

6.SONJA MOKRI

7.MARIJA ŽIVKOVIĆ

8.ZLATKO BRNUŠAK

9.ZLATKO ŠTRBAN, 28.08.1952.

10.BRANKO VINCENT

 IV. U skladu s člankom 77. stavkom 1. i člankom 39. točkom 10. Zakona, ova Odluka objavit će se na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Općine LIPOVLJANI te na mrežnoj stranici Sisačko-moslavačke županije.   

 Predsjednica

 MILKA MILOJEVIĆ, v.r.

Objavljeno 06.05.2019. u 7,00 sati