ODLUKA O DODJELI STIPENDIJA

Na temelju članka 26. Statuta Općine Lipovljani (Službeni vjesnik, broj: 29/09, 7/13 i 28/14) i Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendije studentima na području Općine Lipovljani, Općinsko vijeće Općine Lipovljani na sjednici održanoj   18. prosinca 2017. godine, na Prijedlog Općinskog načelnika  donijelo je ODLUKU O DODJELI STIPENDIJA

 Na temelju raspisanog natječaja za dodjelu stipendija studentima na području Općine Lipovljani, sukladno Pravilniku o dodjeli stipendija studentima Općine Lipovljani dodjeljuju se slijedeće stipendije: Marija Ćosić iz Lipovljana, prva nastavna godina Medicinskog fakulteta u Zagrebu, sa ostvarenih 165 bodova, Marija Cota, iz Lipovljana, druga nastavna godina Pravnog fakulteta u Zagrebu, Porezni studij, ukupno 50 bodova.

Sukladno raspisanom natječaju pristiglo je ukupno četiri zamolbe. Izvršenim bodovanjem , sukladno utvrđenoj listi kandidata dodjeljuju se dvije stipendije sa najvećim brojem bodova po bodovnoj listi . Obzirom da su Viktorija Liščinski i Nicole Debeljak u međuvremenu odustala od stipendije jer su ostvarila stipendiju po drugom osnovu slijedeće na listi po bodovanju su Marija Ćosić sa 165 bodova i Marija Cota sa 50 bodova. Lista kandidata i bodovna lista sastavni su dio ove Odluke. Mjesečni iznos stipendije je 700,00 kuna. Stipendija se neće  isplaćivati za mjesec srpanj i kolovoz, stipendije će se početi isplaćivati  počevši od 01. prosinca  2017. godine na dalje.Ugovor  o stipendiranju potpisat će  općinski načelnik Općine Lipovljani.

odluka o dodjeli stipendije