OČIŠĆENE ČETIRI ‘DIVLJE DEPONIJE’ ODBAČENOG OTPADA U AKCIJI ‘ZELENA ČISTKA’

Više od 30 volontera i ljubitelja prirode sudjelovalo je u subotu, 11. travnja u velikoj ekološkoj akciji ‘Zelena čistka’ na području općine Lipovljani. Akciju je organizirala općina Lipovljani i komunalni redar Nikola Horvat, a čistile su se četiri lokacije ‘divljih deponija’ odbačenog otpada i smeća u okolici Piljenica.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA                  ‘Zelena čistka’ na području općine Lipovljani povodi se već nekoliko godina kroz organiziranje dobrovoljne radne akcije čišćenja odbačenog otpada, na području općine. Ove su godine u ‘Zelenoj čistki’ sudjelovali djelatnici komunalnog poduzeća ‘Lipkom servisi’ iz Lipovljana, organizacija žena HSS-a ‘Hrvatsko srce’ i članovi mladih HSS-a Lipovljani, učenici i učiteljice Osnovne škole Josipa Kozarca, područni odjel Piljenice, članovi mjesnih odbora Lipovljani, Krivaj, Piljenice i Kraljeva Velika, i članovi Lovačkog društva Lipovljani.

Već na prvoj lokaciji ‘divlje’ deponije smeća, kod Piljenica u pravcu Ilove, volonteri su prikupili gotovo pola traktorske prikolice odbačenog smeća, koju uz volontere-čistače voze djelatnici ‘Lipkom servisa’ kako bi prikupljeni otpad moga biti propisno zbrinut. Potom su volonteri otišli do smećem zagađene šume, uz cestu prema Banovoj Jarugi. Tamo je traktorska prikolica još dopunjena, a odbačenim smećem izvađenim iz vodotoka Pakre i uz šumski put ispod Gradina, velika traktorska prikolica bila je potpuno natrpana nepotrebno odbačenim otpadom u zdravom prirodnom okolišu i životnom okruženju ljudi.KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Za skupljeni otpad, uz šumski put kod Čertaka, više nije bilo mjesta u traktorskoj prikolici, pa je skupljen u vreće i bit će transportiran sljedećih dana na deponiju smeća. U trosatnoj akciji tako je prikupljeno više tona otpada odbačenog u prirodi, koji će sada ipak završiti na redovnoj deponije smeća.

Ovom akcijom čišćenja, općina Lipovljani sudjelovala je u najvećoj ekološkoj kampanji u Hrvatskoj, ‘Zelena čistka’ – jedan dan za čisti okoliš, koja se provoditi četvrtu godinu za redom na području cijele Hrvatske. Kampanja čišćenja zagađene prirode održava se u 2-WP_20150411_024sklopu globalne akcije Let’s do it! World Cleanup 2015, u suradnji s još 112 zemalja svijeta. Glavni cilj kampanje je podizanje svijesti svih građana Hrvatske o potrebi preuzimanja odgovornosti u stvaranju i načinu primarnog odlaganja otpada, te o saniranju postojećih ‘divljih deponija otpada’. Čist okoliš je pravo i obaveza svih nas, a posebno područja koja imaju bujnu i očuvanu vegetaciju, poput općine Lipovljani.

– Iako se ‘divlje i nedozvoljene deponije’ smeća uz ceste, poljske i šumske putove i vodotoke čiste svakog proljeća, na žalost, uvijek iznova na tim i obližnjim lokacijama ipak se ponovo pronalazi odbačeno smeće. Općina Lipovljani i komunalno poduzeće ‘Lipkom servisi’ ulažu znatna sredstva i napor da se zbrine i odveze sav kućni otpad, odvozom smeća redoviti svakog tjedna – naglasio je Nikola Horvat, komunalni redar te još jednom upozorio na nepotrebno bacanje otpada u prirodu. Kazne za prekršitelje koji zagađuju prirodu općine Lipovljani, a koji se pronađu bit će rigorozne jer za odbacivanje otpada uz ceste, poljske i šumske putove jednostavno nema potrebe.

3-WP_20150411_029                U ime općine Lipovljani, Nikola Horvat je zahvalio svim volonterima koji su sudjelovali u subotnjoj akciji čišćenja ‘divljih’ deponija i pozvao ih na ručak koji su pripremili članovi Lovačkog društva Lipovljani, uz nadu da će se otad zbrinjavati putem komunalnog poduzeća i da će se jače čuvati i štititi priroda oko nas u kojoj svakodnevno živimo.                 (Damir SMETKO)

4-WP_20150411_05603-WP_20150411_026 KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA 11-WP_20150411_049 KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA 13-WP_20150411_052 KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA