Obnovljen dio prometnice u Piljenicama, uz desnu obalu Pakre

         U petak, 25. listopada, tvrtka Strabag započela je asfaltiranje u Piljenicama, koje je već sutradan, u subotu. 26. listopada i završeno.  Obnovljen je dio nerazvrstane ceste, NC P14, uz desnu obalu rijeke Pakre, u dužini od 665 metara. Vrijednost izvedenih radova nešto je veća od 400.000 kuna, i u cjelokupnom iznosu financira se iz proračuna Općine Lipovljani.

         Nerazvrstana cesta u Piljenicama, uz desnu obalu rijeke Pakre, u nadležnosti je Općine Lipovljani, čiji je plan da u potpunosti obnovi tu prometnicu, i tako olakša prometovanje i povezanost s Banovom Jarugom. Nerazvrstana cesta P14 proteže se od kapele sv. Ivana i groblja u centru Piljenica, uz Pakru, u pravcu Banove Jaruge, a u nadležnosti Općine Lipovljani je do prijelaza preko željezničke pruge Lipovljani – Banova Jaruga.

         Prvih 500-tinjak metara, od crkve i županijske ceste koja vodi prema Ilovi, u relativno je dobrom stanju, pa je obnova prometnice nastavljena na središnjem dijelu te ceste, u dužini od 665 metara, u pravcu Banove Jaruge. Položena su dva asfaltna sloja. Prvi, izravnavajući, debljine 6 do 7 centimetara i drugi, habajući sloj, u debljini 3 do 4 centimetara.

         Za ovu godinu, obnova i novo asfaltiranje ove nerazvrstane ceste u Piljenicama je završeno, no Nikola Horvat, načelnik općine Lipovljani, najavio je kako će se obnova nastaviti početkom iduće godine, čim vremenske prilike to dozvole. Obnova i asfaltiranje ove nerazvrstane ceste nastavit će se u pravcu Banove Jaruge.

         Obnova, i novi sloj asfalta županijske ceste od Piljenica do Ilove, koja je u vrlo lošem stanju, u dužini većoj od 2 kilometra, planira se za sredinu 2020. godine, kroz zajedničko financiranje Županijske uprave za ceste i Općine Lipovljani.

Damir SMETKO