OBNAVLJA SE DRVENI ŠTAGALJ NA IMANJU SLOVAČKE ETNO KUĆE U LIPOVLJANIMA

Završen je prvi dio radova na rekonstrukciji štaglja, drvenog gospodarskog objekta, koji se nalazi u dvorištu Slovačke etno kuće, u Željanskoj ulici u Lipovljanima. Matica slovačka Lipovljani želi obnoviti stari štagalj, te ga uključiti u sadržaje boravka u njihovoj etno kući, te iskoristiti kod organiziranja programa koji se održava na imanju Slovačke etno kuće.

4-DSC02286Za sada su završeni radovi na izgradnji temelja štaglja, kako bi se učvrstila stabilnosti objekta, a nakon toga su obavljeni radovi na zamjeni dotrajale drvene krovne konstrukcije i prepokrivanju krova, što su odradili djelatnici tvrtke ‘Krovosan’ iz Slatine kod Kutine.

Slijede radovi na izmjeni dotrajalih konstrukcijskih drvenih dijelova objekta i obijanju cijelog štaglja daskama, kako je on i do sada bio izgrađen, čime će se zadržati izvornost imanja Slovačke etno kuće. Plan je taj posao završiti do kraja ove godine. Na mjestu bivšeg prostora za pljevu, uz štagalj, izgradit će se i dvostruki suvremeni sanitarni čvor.

8-DSC02326To će po završetku radova iduće godine omogućiti korištenje unutrašnjosti štaglja za kulturna i turistička događanja Matice slovačke Lipovljani. Takvi sadržaji već se održavaju na tom prostoru, ali za sada na dvorištu ili u etno kući. Poslove na obnovi i uređenju štaglja u Matici slovačkoj Lipovljani, financiraju kroz projekte, a neke poslove rade i sami članovi kroz akcije u kojima čiste otpadne i dotrajale materijale i odvoze ih iz dvorišta Slovačke etno kuće. Tako se ujedno i druže, ali i obnavljaju i čuvaju slovački jezik i tradiciju.

Od kupovine imanja Slovačke etno kuće 2009. godine do sadašnjih radova na obnovi štaglja, uloženo je oko 35.000 eura, uglavnom namaknutih kroz programe sufinanciranja iz fondova matične države Slovačke. Svi poslovi na uređenju planiraju se završiti u 2017. godini.

Damir SMETKO

1-DSC02280 3-DSC02285 4-DSC02286 5-DSC02290 7-DSC02316 9-DSC02331