OBJAVLJEN JE JAVNI POZIV (ENU-22-23/2015) FIZIČKIM OSOBAMA ZA SUFINANCIRANJE ENERGETSKE OBNOVE POSTOJEĆIH OBITELJSKIH KUĆA

NA STRANICAMA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA OBJAVLJEN JE; JAVNI POZIV (ENU-22-23/2015) fizičkim osobama (građankama/građanima) za sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća.

JP ENU 22 23 2015

KAKO DO DRŽAVNIH POTICAJA POTRAŽITE NA STRANICAMA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA

 

http://www.fzoeu.hr/hrv/index.asp?s=natjecajifzoeu

http://www.fzoeu.hr/hrv/pdf/JP%20ENU%2022%2023%202015.pdf