OBJAVA UKUPNIH REZULTATA PISMENOG TESTIRANJA I INTERVJUA ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME STRUČNOG SURADNIKA ZA PRAVNE POSLOVE U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE LIPOVLJANI

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme , stručnog suradnika za pravne poslove u Jedinstveni upravni odjel Općine Lipovljani, nakon održanog pismenog testiranja i intervjua sa kandidatima objavljuje ukupne  slijedeće rezultate:

 

Ime i prezime                                                                  bodovi testiranje        bodovi intervju      ukupno bodovi

  1. Matejaš Danijela                                            38                                          6                             44
  2. Lučić Marko                                                      28                                          4                             32

 

Lipovljani, 15. srpnja 2014. godine

 

Predsjednica Povjerenstva:

Natalija Rohan