OBJAVA UKUPNIH REZULTATA PISMENOG TESTIRANJA I INTERVJUA ZA PRIJAM U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME, UPRAVNOG REFERENTA-KOMUNALNOG REDARA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE LIPOVLJANI

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u radni odnos  upravnog referenta-komunalnog redara  Jedinstvenog upravnog odjela  Općine Lipovljani, nakon održanog pismenog testiranja i intervjua sa kandidatom  objavljuje ukupne  slijedeće rezultate:

                Ime i prezime                        bodovi testiranje        bodovi intervju      ukupno bodovi

  1. Željko Koral                                   13                              7                             20
  2. Igor Hadžinski                               15                              8                             23
  3. Robert Cejpek                               12                              7                             19

Lipovljani, 11. Srpnja  2017. godine

                                                                                      Povjerenstvo za provedbu natječaja

rezultat konačnog testiranja