OBJAVA RIJEŠENJA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA I ZBIRNE LISTE PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA OPĆINE LIPOVLJANI 2015.

Na temelju članka 13. Odluke o provođenju izbora članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Lipovljani (Službeni vjesnik, broj: 17/14), Općinsko izborno povjerenstvo za provođenje izbora za vijeća mjesnih odbora za područje Općine Lipovljani, donijelo je  riješenja za izbor članova vijeća mjesnih odbora i zbirne liste pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesnih odbora općine lipovljani :

 

  • Lipovljani,

rješenja MO Lipovljani

  • Krivaj,

rješenja m.o. Krivaj

  • Kraljeva Velika,

rješenje mo Kraljeva

  • Piljenice

rješenje mo Piljenice