OBJAVA REZULTATA PISMENOG TESTIRANJA ZA NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME UPRAVNOG REFERENTA ZA KOMUNALNU NAKNADU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE LIPOVLJANI

Povjerenstvo za provedbu OGLASA za prijam u službu na  određeno vrijeme UPRAVNOG REFERENTA-ZA KOMUNALNU NAKNADU u Jedinstveni upravni odjel općine Lipovljani, dana 28. SIJEČNJA 2019. godine, objavljuje

REZULTAT PISANOG TESTIRANJA I INTERVJUA

Na pismenom testiranju održanom 28. SIJEČNJA 2019. godine, kandidatkinja je postigla slijedeće rezultate:

Ime i prezime       pristupio testiranju      broj točnih odgovora  broj bodova  pravo na intervju

1. Sabina Čavlović                            Da                           18                                  18           da                                                                     

Dana 28. siječnja 2019. godine  održan je i intervju i kandidatkinja Sabina Čavlović od ukupno 10 bodova ostvarila je ukupno    9    bodova.

                                                                                                              Predsjednica Povjerenstva

                                                                                                                              Natalija Rohan  v.r.