OBILJEŽEN MEĐUNARODNI DAN BIJELOG ŠTAPA

Udruga slijepih grada Kutine i dijela Sisačko moslavačke županije, u ponedjeljak, 15. listopada obilježila je Međunarodni dan bijelog štapa. Na obilježavanju Međunarodnog dana u hotelu Kutina bila je i Ljiljana Tomić, zamjenica načelnika općine Lipovljani.

                Svake godine Općina Lipovljani financijski pripomaže rad Udruge slijepih grada Kutine i dijela SMŽ, jer  i nekoliko članova ove udruge žive na području općine Lipovljani, a među njima je i Mario Merhaut, predsjednik ove udruge, koji živi u Krivaju. Radionice za slijepe, nabavu pomagala i ostali rad udruge ove godine, Općina Lipovljani pripomogla je sa 4.000 kune.

                Uz Međunarodni dan bijelog štapa, koji simbolizira sljepoću i ukazuje na probleme slijepih osoba, članovi ove Udruge slijepih pripremili su i prigodni program. Promoviran je i glazbeni spot udruge, a svim gostima na obilježavanju poklonili su dio svojih radova s radionica za slijepe.

                Sve slijepe i slabovidne osobe pozvane su da se uključe u rad Udruge slijepih koji se odvija, uglavnom, u Kutini. Sve jedinice lokalne samouprave, općine i gradovi, pozvani su također da nastave financirati rad ove Udruge, kako bi se što više, i na razne načine, moglo pomoći velikom broju slijepih i slabovidnih osoba.

Damir SMETKO