OBAVJEST POLJOPRIVREDNICIMA O SAKUPLJANJU AMBALAŽNOG OTPADA

Poštovani poljoprivrednici, ovim putem Vas obavještavamo da će se i ove godine sakupljati ambalažni otpad za poljoprivredna gospodarstva (pravne osobe, OPG)

Sakupljanje ambalažnog otpada održati će se 16.07.2015.-od 11.00-13.00 u LIPOVLJANIMA ( KOD VETERINARSKE AMBULANTE- SAJMIŠNA ULICA)

Prilikom vraćanja prazne ambalaže poljoprivrednici su dužni imati sa sobom pravilno popunjen obrazac Prateći list za otpad i Deklaraciju o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada.

Obrasci Pratećeg lista (Obrazac PL-O) mogu se kupiti u Narodnim novinama

Akcijom „PRATEĆI LIST“ osiguran je besplatan povrat prazne ambalaže isključivo korisnicima proizvoda ovih

tvrtki:AgroChem- Maks, Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Belchim Crop Protection, Chromos Agro, Dow AgroSciences, Florel, Genera, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro.

 Tvrtka C.I.A.K. d.o.o. pruža mogućnost i direktnog sakupljanja ambalažnog otpada na skladištima korisnika za zaštitu bilja. Prije svega je namijenjeno velikim potrošačima sredstava za zaštitu bilja (npr. bivši kombinati) koji na vlastitim skladištima imaju velike količine otpadne ambalaže. Tvrtka C.I.A.K. d.o.o. na poziv korisnika kamionima skuplja praznu ambalažu samo članova CROCPA EKO MODEL-a. Uvjet pojedinačnog dolaska je da korisnik posjeduje barem 100 kg ambalaže ili 1 m3. Zahtjev za pojedinačni dolazak podnosi se tvrtki CIAK d.o.o.

Primjer ispunjenog Prateceg lista

Upute za popunjavanje obrazca DFKSO

1-ciak1