OBAVIJEST O PRIVREMENOM ZATVARANJU PROMETNICE – NERAZVRSTANE CESTE NC LIP 35 i NERAZVRSTANE CESTE NC LIP 36

Sukladno Članku 3. Stavak 1. točka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj: 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04,178/04, 38/09, 79/09, 49/11 i 144/12, 94/13, 153/13,147/14 i 36/15), Članku 24. Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Lipovljani ( Službeni vjesnik, broj: 7/14),  komunalni redar  Općine  Lipovljani donosi ODLUKU o privremenom zatvaranju prometnice – nerazvrstane ceste NC LIP 35 i nerazvrstane ceste NC LIP 36, Trg svetog Josipa i Trg hrvatskih branitelja, u mjestu Lipovljani.

Nerazvrstana cesta NC LIP 35 (od križanja Trga sv. Josipa sa Ulicom Ante Starčevića i Ulicom kralja Tomislava do Trga hrvatskih branitelja) i nerazvrstana cesta NC LIP 36 (dio od Trga hrvatskih branitelja do Narodne knjižnice i čitaonice Lipovljani) privremeno se zatvaraju za promet vozilima zbog početka izvođenja radova 2. faze rekonstrukcije Trga sv. Josipa i Trga hrvatskih branitelja u Lipovljanima, a u svrhu sprječavanja nezgoda za građanstvo i motorna vozila

Ceste će za promet biti zatvorene od 24. svibnja 2018. godine do završetka radova, a očekivano trajanje izvođenja radova je 45 (četrdesetpet) dana.

Alternativni pravci su: Ulica Josipa Kozarca, Ulica kralja Zvonimira, Vinkovačka ulica, Vukovarska ulica, Ulica Ante Starčevića, Kutinska ulica, Ulica kralja Tomislava.

Podsjetimo, 2. faza rekonstrukcije centra u Lipovljanima vrijedna je 1.089.221,94 kuna, dok vrijednost cijelog projekta ‘Rekonstrukcija Trga sv. Josipa i Trga hrvatskih branitelja’, a kojim je obuhvaćena kompletna rekonstrukcija centra naselja Lipovljani, odnosno kompletna rekonstrukcija Trga sv. Josipa i Trga hrvatskih branitelja, što podrazumijeva izradu DTK instalacija, rekonstrukciju i izgradnju nogostupa, zatim izgradnju parkirališta i dva autobusna ugibališta, te na kraju kompletnu rekonstrukciju kolnika prometnice od Vatrogasnog doma u Lipovljanima do križanja Kolodvorske i Ulice braće Radića (oko 600 m), zajedno sa izgradnjom kružnog toka (oko bunara, na križanju Kolodvorske i Ulice braće Radić) iznosi oko 4.200.000,00 kuna.

                                                                                     Općina Lipovljani

ODLUKA o privremenom zatvaranju centra